GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • Samorząd | 
 • 2014 | 
 • Ogłoszenie Burmistrza Głowna dotyczące I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głownie przy ul.Młynarskliej 8. | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  W sąsiedztwie plaży i kąpieliska na zalewie Mrożyczka w Głownie funkcjonują boiska do piłki plażowej, z których chętnie korzystają miłośnicy tej dyscypliny sportowej. W roku 2012 Głowno włączone zostało do Projektu Plażówka. Od tej chwili kolejne edycje turnieju odbywają się również w ramach Projektu Plażówka.
 • SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  To impreza z długoletnią już tradycją. W roku 2015 odbędzie się jej dwunasta edycja. Co roku na trasie spływu nurtem rzeki Mrogi rywalizuje kilkudziesięciu śmiałków. Swą wytrzymałość i determinację testują na około 5-kilometrowej trasie spływu z Dmosina do Głowna. Uczestnicy spływu zmuszeni są miejscami do przenoszenia kajaków i pokonywania rozmaitych przeszkód.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.

Treść strony

Ogłoszenie Burmistrza Głowna dotyczące I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Głownie przy ul.Młynarskiej 8.

Burmistrza Głowna ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanych części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Głowno, położonych w Głownie przy ul.Młynarskiej 8, obejmujących w obrębie ewidencyjnym G-11 działki nrnr: 15/26 i  i 46/5 o łącznej powierzchni 716m2.

Część nieruchomości gruntowej, uregulowana w księdze wieczystej nr: LD1G/00015769/4 stanowiąca w obrębie ewidencyjnym G-11 działkę nr 46/5 o pow. 562m2, zabudowana
jest parterowym pawilonem handlowym o konstrukcji murowanej, częściowo podpiwniczonym,o ogólnej powierzchni użytkowej 256,60m2 (w tym pow. użyt. piwnicy: 54,50m2), wybudowanym w 1974r. Budynek posiada przyłącza do sieci energetycznej i miejskiej sieci wodociągowej.
Dla budynku nie została ustalona w formie świadectwa jego charakterystyka energetyczna - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623, z późn. zm.). Brak jest przyłącza do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicy Młynarskiej, jak również brak jest lokalnego zbiornika ścieków na obszarze przedmiotowej nieruchomości (zbiornik zlokalizowany jest poza obszarem nieruchomości i nie podlega sprzedaży).

Część nieruchomości gruntowej stanowiąca  w obrębie ewidencyjnym G-11 działkę nr 15/26
o pow. 154m2, uregulowana w księdze wieczystej LD1G/00015769/4, zabudowana jest parkingiemo nawierzchni betonowej i jest funkcjonalnie związana z częścią nieruchomości (działką nr 46/5) zabudowaną budynkiem pawilonu handlowego (stanowi grunt niezbędny do prawidłowego korzystania z tego budynku).

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Zgierskiej, Łowickiej, Placu Wolności, Strażackiej, Młynarskiej, Dworskieji terenów zalewu do rzeki Mrogi (zatwierdzonym Uchwałą Nr 267/XXIX/2001 Rady Miasta w Głowna z dnia 29 listopada 2001r. (Dz. Urz. Wojew. Łódz. z d. 11 lutego 2002r. Nr 35, poz.979), przedmiotowe części nieruchomości przeznaczone są: w części pod zabudowę o funkcji handlu z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (na planszy planu teren oznaczony symbolem: 1 UH) oraz  w części pod usługi komunikacyjne w formie parkingu miejskiego, ogólnodostępnego
z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (na planszy planu teren oznaczony symbolem: 2 KS).

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 29 kwietnia 2014r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul.Dworskiej 4 (siedziba USC).

Łączna cena wywoławcza wyżej wymienionych części zabudowanych nieruchomości gruntowych wynosi 250.000,00zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) „netto” (bez podatku VAT). Sprzedaż tych nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011r.Nr 177, poz.1054, z późn. zm.).

Wadium wynosi 50.000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).

Wadium (wnoszone w pieniądzu) należy wpłacać w terminie do dnia 25 kwietnia 2014r. (włącznie) przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Głownie w Banku Spółdzielczym  w Zgierzu,nr konta: 30 8783 0004 0025 1011 2000 0004, lub w kasie Urzędu.  Za termin wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane powyżej konto bankowe.

Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i w terminie podanychw zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed przystąpieniem do przetargu, osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości,
obowiązane są do:

 • zapoznania się ze stanem prawnym i stanem technicznym zagospodarowania nieruchomościoraz z „Warunkami przetargu” i złożenia pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze stanem technicznym zagospodarowania nieruchomości w terenieoraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń,
 • złożenia pisemnego oświadczenia, że zostali poinformowani o braku świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Gminy Miasta Głowno jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związanewe własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Gminny Miasta Głowno.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć  w Referacie  Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Głownie, ul.Młynarska 15, I piętro, pokój nr 8,9 (tel.: 42 719-11-42)oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głownie www.glowno.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie internetowej).

 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.