GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • Samorząd | 
 • 2014 | 
 • Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Głownie | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.
 • SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  To impreza z długoletnią już tradycją. W roku 2015 odbędzie się jej dwunasta edycja. Co roku na trasie spływu nurtem rzeki Mrogi rywalizuje kilkudziesięciu śmiałków. Swą wytrzymałość i determinację testują na około 5-kilometrowej trasie spływu z Dmosina do Głowna. Uczestnicy spływu zmuszeni są miejscami do przenoszenia kajaków i pokonywania rozmaitych przeszkód.
 • PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  To prawdziwe święto tańca. Jego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Imprezie patronuje Burmistrz Głowna, a odbywa się ona w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie. Ostatnia edycja przyciągnęła ponad 700 tancerzy z całej Polski.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.

Treść strony

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w kadencji 2010-2014

W środę, 12 listopada 2014 r. Rada Miejska w Głownie zebrała się na ostatniej w kadencji 2010-2014 sesji.

Dodatkowe pieniądze dla SP1 i Gimnazjum Miejskiego

Radni przychylili się do projektu Burmistrza Głowna i jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Głowna polegających na przeznaczeniu 29 tys.  zł na wymianę zepsutego pieca c.o. w Szkole Podstawowej nr 1 oraz 15 tys. zł na naprawę instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej Gimnazjum Miejskiego,

Uaktywnienie kolejnego terenu inwestycyjnego

Ponadto Rada Miejska zaakceptowała pomysł Burmistrza Głowna i wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej działki o pow. 0,7297 ha położonej przy ul. Kasprowicza 16, niezabudowanej działki o pow. 0,5898 ha położonej przy ul. Czackiego 10A oraz niezabudowanej działki o pow. 0,6830 ha położonej przy ul. Czackiego 10.

Tym samym rada zaakceptowała propozycję podziału obecnej działki przy ul. Czackiego 10 o powierzchni 1,2728 ha na dwie mniejsze. Podział ten zwiększa szansę sprzedaży tego terenu, który w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę przemysłową, bazy, zakłady produkcyjne i drobną wytwórczość. Podobny mechanizm był już stosowany w tej kadencji i dzięki temu część terenów położonych przy ul. Czackiego już udało się uaktywnić inwestycyjnie. Pierwotnie teren ten stanowił całość, na którą w kolejnych przetargach trudno było zyskać nabywcę. Podział tej nieruchomości sprawił, że mniejsze działki już zostały zagospodarowane. Miasto wyszło naprzeciw zainteresowanym inwestowaniem w tej części miasta przedsiębiorcom, budując kanalizację i nową nawierzchnię ulicy. Te doświadczenia oraz obecne zainteresowanie, jakie wyraził inwestor z branży odzieżowej pozwalają sądzić, że na mniejsze działki przy ul. Czackiego 10 i Czackiego 10A również znajdzie się nabywca i tereny te również zostaną zainwestowane.   

Podatek rolny bez zmian

Rada Miejska podjęła również uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania stawki podatku rolnego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS, średnia cena za 1 kwintal żyta będąca podstawą do naliczania podatku rolnego na rok 2015 wynosi 61,37 zł.  Zgodnie z propozycją Burmistrza Głowna cenę obniżono do 55 zł/kwintal. Tym samym kwota z 1 ha przeliczeniowego do podatku rolnego w 2015 r. na terenie miasta Głowna będzie wynosiła 137,50 zł tj. dokładnie tyle, ile w roku 2014.  

Stanowisko w sprawie REMEDIUM

Podczas ostatniej w tej kadencji sesji, Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał radnych z treścią pisma Prezes Zarządu Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Głownie Doroty Kozłowskiej będącym sprostowaniem do nieprawdziwych informacji zawartych w wypowiedziach Radnej Magdaleny Szajder ubiegającej się w nadchodzących wyborach o stanowisko Burmistrza Głowna, a opublikowanych w wydaniu 45/2014 r. z dnia 6 listopada 2014 r. na łamach „Wieści z Głowna i Strykowa” w artykule pt. „Magdalena Szajder: chcę robić to, czego oczekują ludzie”.

Oto treść stanowiska Centrum Medycznego Sp. z o.o. odczytana na sesji:

(…) W rzeczonym wywiadzie Pani Szajder narusza dobre imię Spółki Centrum Medyczne w Głownie – Przychodni Miejskiej Remedium podając nieprawdziwe informacje oraz snując domysły nie znajdujące potwierdzenia w rzeczywistości.

Po pierwsze, Pani Szajder stwierdziła, że kierowanie Spółka jest nieudolne i z tego powodu doszło do ukarania przychodni karą „ok. 5 tys. zł, jaka spadła na Spółkę za nieprawdziwe dane podane do NFZ, dotyczące kontraktowania”. Co nie jest prawdą, gdyż Spółka nigdy nie była zmuszona do zapłaty kary w wysokości 5 tys. zł. Kara nałożona na Spółkę była związana z opóźnionym odbiorem aparatury RTG i wynosiła 1.749 zł.

Następnie Magdalena Szajder przypomina, że Spółka wypłaciła już swoim byłym pracownikom 25 tys. zł odszkodowania z tytułu niewłaściwego wypowiedzenia umowy o pracę i spekuluje, że „następne pozwy skończą się w ten sam sposób i Spółka będzie musiała wypłacić nieprawidłowo zwolnionym pracownikom odszkodowania”. Pani Szajder zapomina jednak dodać, że wypłacona dotychczas kwota, którą przytoczyła została zasądzona na rzecz dwóch osób, którym wypowiedzenie umowy było konieczne z punktu widzenia restrukturyzacji wprowadzonej przez prezesa Paczkowskiego, dla ratowania sytuacji finansowej Spółki. Pozostałe 11 spraw wniesionych do sądu w Zgierzu przeciwko Spółce zostało już zakończonych ugodą, bez ponoszenia przez Spółkę jakichkolwiek kosztów. Spółka była zmuszona zwolnić pracowników zatrudnionych do świadczenia usług w placówkach w Strykowie, ponieważ pozbawiono jej możliwości wykonywania na ustalonych z Gminą Stryków zasadach, świadczenia usług medycznych.  Obecnie pozostała jeszcze jedna, ostatnia sprawa lecz i tutaj Spółka dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia ewentualnych strat.

Pani radna Magdalena Szajder nie wskazała w swojej wypowiedzi, że władze samorządu w Strykowie doprowadziły do pozbawienia Spółki Remedium możliwości świadczenia usług medycznych pacjentom, odbierając im zajmowane powierzchnie i sprzęt, które następnie Spółka musiała odzyskiwać przed sądem oraz występując do właściwych organów ścigania. Wypowiedzi Pani Magdaleny Szajder wskazują, że nie posiada pełnej wiedzy na temat działań Spółki lub podaje opinii publicznej nieprawdziwe, nierzetelne informacje.

Centrum Medyczne Sp. z o.o.

w Głownie

Prezes Zarządu

Dorota Kozłowska

 

Mimo, iż Przewodniczący Rady Miejskiej dawał taką szansę – nikt z obecnych na sesji do stanowiska tego się nie odniósł. Nie uczyniła tego również obecna na sesji Radna Magdalena Szajder, której ono dotyczyło.  

Podsumowanie i podziękowania

Ostatnia w tej kadencji sesja stała się okazją do podsumowań. Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Szkup poinformował, że Rada Miejska w Głownie w kadencji 2010-2014 pracowała na 72 sesjach i podjęła w tym okresie 514 uchwał. Najbardziej zdyscyplinowanym – jeśli chodzi o frekwencję – radnym był sam przewodniczący Grzegorz Szkup (100% obecności). W czołówce pod tym względem uplasowali się również: Radna Beata Pilarska z 99% frekwencją (1 nieobecność na sesji), Radna Irena Lis z 99% frekwencją (1 nieobecność na sesji) oraz radny Jacek Perzyński z 97% frekwencją tj. 2 nieobecnościami na sesji.

Ostatnia część sesji Rady Miejskiej upłynęła na podziękowaniach. Przewodniczący Rady Grzegorz Szkup oraz Wiceprzewodnicząca Rady Magdalena Szajder wręczyli wszystkim radnym pamiątkowe medale oraz flagi miasta Głowna, a także plany miasta i foldery promujące Rodzinną Re-Kreację.

Prezes Ogniska TKKF Expandor Eligiusz Zieliński podziękował radnym, burmistrzowi Grzegorzowi Janeczkowi, zastępcy burmistrza Grzegorzowi Urbanikowi oraz sekretarzowi miasta Jarosławowi Trojanowskiemu za termomodernizację budynku TKKF i również wręczył im pamiątkowe medale.

 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.