GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • Samorząd | 
 • 2015 | 
 • Burmistrz Głowna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych. niezabudowanych działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasta Głowno, położonych w Głownie przy ul. Struga 7, uregulowanych w księdze wieczystej nr LD1G/0004509 | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  Organizatorem tej imprezy plenerowej jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku gromadzi ona na plenerowej scenie w Głownie blisko 400 muzyków. Festiwal łączy w sobie prezentację muzyczną z piknikiem. Uczestników konkursu ocenia profesjonalne jury złożone z wykształconych muzyków, kapelmistrzów i nauczycieli gry na instrumentach.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.

Treść strony

Burmistrz Głowna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych. niezabudowanych działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasta Głowno, położonych w Głownie przy ul. Struga 7, uregulowanych w księdze wieczystej nr LD1G/00045094/0

Burmistrz Głowna ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych. niezabudowanych działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasta Głowno, położonych w Głownie przy
ul. Struga 7, uregulowanych w księdze wieczystej nr LD1G/00045094/0:

 1. działka nr 161/8 o powierzchni 1361m2,  cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%)  wynosi: 111.586,00zł – kwota wadium: 22.310,00zł
 2. działka nr 161/9 o powierzchni 1284m2, cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 105.276,00zł – kwota wadium: 21.050,00zł
 3. działka nr 161/12 o powierzchni 1087m2, cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 89.114,00zł – kwota wadium: 17.820,00zł
 4. działka nr 161/13 o powierzchni 1087m2, cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 89.114,00zł – kwota wadium: 17.820,00zł
 5. działka nr 161/14 o powierzchni 1127m2, cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 92.435,00zł – kwota wadium: 18.480,00zł
 6. działka nr 161/15 o powierzchni 2164m2,  cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 207.673,00zł – kwota wadium: 41.530,00zł
 7. działka nr 161/16 o powierzchni 1087m2,  cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 89.114,00zł – kwota wadium: 17.820,00zł
 8. działka nr 161/17 o powierzchni 1087m2,  cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 89.114,00zł – kwota wadium: 17.820,00zł
 9. działka nr 161/18 o powierzchni 1228m2,  cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 100.737,00zł – kwota wadium: 20.140,00zł
 10. działka nr 161/23 o powierzchni 1480m2,  cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 121.438,00zł – kwota wadium: 24.280,00zł
 11. działka nr 161/24 o powierzchni 1625m2,  cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 133.283,00zł – kwota wadium: 26.650,00zł

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. nieruchomości przeznaczone

są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego 2015r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego
w Głownie przy ul. Młynarskiej 15.

Na każdą wyszczególnioną na wstępie nieruchomość, odbędzie się odrębny przetarg
w kolejności wskazanej powyżej. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną wybraną działkę, zobowiązane są wpłacić oddzielnie wadium na każdą z tych działek. Wpłata wadium na konkretną nieruchomość daje możliwość uczestniczenia w przetargu tylko
i wyłącznie na tę nieruchomość.

Wadium (wnoszone w pieniądzu), można  wpłacać gotówką do kasy Urzędu Miejskiego w Głownie lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Głownie w Banku Spółdzielczym w Zgierzu nr konta: 30 8783 0004 0025 1011 2000 0004 –  w    terminie   do dnia 10 lutego 2015r. włącznie.

W przypadku wpłaty wadium przelewem, za termin wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane powyżej konto bankowe. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone na wskazane konto lub w kasie Urzędu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania lub unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przystępujące samodzielnie do przetargu osoby fizyczne (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej), obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu
z podpisem notarialnie poświadczonym.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych ewidencji gruntów. Odtworzenie punktów granicznych nieruchomości odbędzie się staraniem i na koszt Nabywcy.

Koszty notarialne i sądowe ponosi w całości  nabywca  nieruchomości.

Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości przez zwycięzcę przetargu (pomniejszonej o wpłatę wpłaconej wcześniej kwoty wadium), winna nastąpić przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości na rachunek Urzędu Miejskiego w Głownie w Banku Spółdzielczym  w Zgierzu, nr konta: 84 8783 0004 0025 1011 2000 0002 (lub w kasie Urzędu), w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy notarialnej. W przypadku, gdy Nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również w przypadku, gdy nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w §5 ust.9 „Warunków przetargu”, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami,
które można uzyskać w Referacie  Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Głownie, ul. Młynarska 15, I piętro, pokój nr 8,9 (tel.: 42 719-11-42) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głownie www.glowno.pl., w biuletynie informacji publicznej (BIP).Burmistrz Głowna może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów,  informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu
i podając przyczynę odwołania przetargu.

 

 

 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.