GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • Samorząd | 
 • 2015 | 
 • Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Grzegorza Janeczka | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  To impreza z długoletnią już tradycją. W roku 2015 odbędzie się jej dwunasta edycja. Co roku na trasie spływu nurtem rzeki Mrogi rywalizuje kilkudziesięciu śmiałków. Swą wytrzymałość i determinację testują na około 5-kilometrowej trasie spływu z Dmosina do Głowna. Uczestnicy spływu zmuszeni są miejscami do przenoszenia kajaków i pokonywania rozmaitych przeszkód.
 • PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  To prawdziwe święto tańca. Jego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Imprezie patronuje Burmistrz Głowna, a odbywa się ona w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie. Ostatnia edycja przyciągnęła ponad 700 tancerzy z całej Polski.

Treść strony

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Grzegorza Janeczka

W środę, 24 czerwca 2015 r. Rada Miejska w Głownie jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Głowna Grzegorzowi Janeczkowi absolutorium za rok 2014.

Jedyny komentarz w sesyjnej dyskusji w tej sprawie wygłosił Radny Krzysztof Parol, który zwrócił uwagę, że Rada Miejska obecnej kadencji udziela burmistrzowi absolutorium za okres, w którym część jej składu w radzie nie zasiadała. Podkreślił jednocześnie, że swoistego absolutorium w postaci mandatu zaufania na kolejną już kadencję udzieliło Burmistrzowi Głowna społeczeństwo w wyborach samorządowych w grudniu 2014 r. Głosowanie nad uchwałą absolutoryjną poprzedziło głosowanie nad uchwałą w sprawie wykonania budżetu za rok 2014. Przed obydwoma głosowaniami Skarbnik Miasta Iwona Mokrzycka- Lis przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014, które zostało pozytywnie zaopiniowane zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak i Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Głownie. Ta ostatnia złożyła wniosek o udzielenie burmistrzowi absolutorium. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 było zresztą szeroko analizowane oraz dyskutowane na poprzedzających sesję absolutoryjną posiedzeniach komisji merytorycznych rady, w tym na Komisji Rewizyjnej, która analizowała m.in. wydatki na inwestycje i promocję miasta. W głosowaniu nad absolutorium udział wzięło 12 spośród 15 radnych (radni Dariusz Młynarczyk i Wojciech Baleja byli nieobecni na sesji, a radny Grzegorz Oraś musiał wcześniej opuścić obrady).

Ponadto Rada Miejska podjęła m.in. uchwały w sprawie:

- Zmian budżetu Miasta Głowna na rok 2015 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 960.000 zł. Zabieg ten okazał się konieczny w związku z trwającą w Urzędzie Miejskim kontrolą Urzędu Kontroli Skarbowej dotyczącą podatków i opłat lokalnych za lata 2010-2013. Gmina będzie musiała zapłacić sobie podatek za kontrolowane lata i wyniesie on ok. 240.000 za każdy rok. Ponieważ w styczniu 2014 r. Ministerstwo Finansów wydało interpretację w sprawie opodatkowania mienia komunalnego, według której gminy zostały zobowiązane do składania sobie samym deklaracji i zapłaty podatków lokalnych. W roku 2014 Gmina Miasta Głowno dopełniła już tego obowiązku. Kwota 960 tys. zł będzie z jednej strony wydatkiem budżetu gminy, a z drugiej zasili dochody tego samego budżetu w zakresie podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

- Zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2015 (w drodze dwóch uchwał) polegających na przeniesieniu wydatków – w pierwszej uchwale na łączną kwotę 397.000 zł oraz w drugiej uchwale – w kwocie 179.810 zł, w związku z przeprowadzoną kontrolą Urzędu Marszałkowskiego w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na zadania inwestycyjne finansowane z budżetu Unii Europejskiej pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni w mieście Głowno. Kontrola za lata 2007-2013 stwierdziła uchybienia w procedurze postępowań o udzielanie zamówień publicznych i w wydatkach niepodlegających obowiązkowi stosowania ustawy zamówień publicznych.

Gmina Miasta Głowna została tym samym zobowiązana do zwrotu dotacji w wysokości około 329.810 zł wraz z odsetkami ok. 247.000 zł, tj. łącznie ok. 576.810 zł. Kwoty dotacji do zwrotu dotyczą następujących okresów:

w kadencji 2006-2010:

za 2007 r. – 67.778,99 zł (kwota główna) + 46.698 zł odsetek prognozowanych na dzień przygotowania uchwały

za 2008 r. – 143.476,90 zł (kwota główna) + 98.853 zł odsetek prognozowanych na dzień przygotowania uchwały

za 2009 r. – 28.047,45 zł (kwota główna) + 19.324 zł odsetek prognozowanych na dzień przygotowania uchwały

za 2010 r. – 62,977,61 zł (kwota główna) + 35.225 zł odsetek prognozowanych na dzień przygotowania uchwały

a w kadencji Burmistrza Grzegorza Janeczka:

za 2011 r. – 24.150,65 zł (kwota główna) + 9.835 zł odsetek prognozowanych na dzień przygotowania uchwały

za 2012 r. – 0,00 zł

za 2013 r. – 0,00 zł

Nieprawidłowości z lat 2007-2010 dotyczą naruszeń ustawy prawo zamówień publicznych, braku stosowania zasady konkurencyjności przy realizacji wydatków nieprzekraczających progów stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w tym m.in. zlecenia pełnienia funkcji menadżera projektu w roku 2010 bez stosowania zasady konkurencyjności. Wypłata wynagrodzenia dla menadżera w kwocie 25.064, 90 zł nastąpiła w grudniu 2010 r., na cztery dni przed objęciem przez nowo wybranego wówczas Burmistrza Grzegorza Janeczka swej funkcji. Nieprawidłowości z roku 2011 dotyczą natomiast, nie zwrócenia w terminie Urzędowi Marszałkowskiemu (jako dotującemu) 85% przychodu (24.150,65 zł) pochodzącego z zatrzymanego wadium wykonawcy, który odmówił zawarcia umowy o zamówienia publiczne.

Dzierżawy, obwody głosowania, ławnicy

Rada Miejska w Głownie uchwaliła ponadto zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Głowna na lata 2014-2018, wyraziła zgodę na oddanie w dzierżawę na kolejne 3 lata w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, położonych przy ul. Zabrzeźniańskiej 35 (18 m2), przy ul. Kopernika 21 (50m2), przy ul. Kopernika 21 (20m2), wyraziła zgodę na oddanie w najem na kolejne 3 lata w trybie bezprzetargowym lokalu złożonego z 5 pomieszczeń o łącznej wartości 84,70 m2 w budynku przy ul. Norblina 1 na rzecz Stowarzyszenia Klubu Abstynenckiego Krokus oraz lokalu złożonego z 4 pomieszczeń o pow. 72,70 m2 w tym samym budynku na rzecz Niepublicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Głownie.

Rada Miejska w Głownie wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy położonej przy ul. Bielawskiej 8A (o pow. 545 m2) oraz podjęła uchwałę w sprawie utworzenia na terenie miasta Głowna odrębnych obwodów głosowania w związku z zaplanowanym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym i uchwałę w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych.  

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.