GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.
 • CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  W sąsiedztwie plaży i kąpieliska na zalewie Mrożyczka w Głownie funkcjonują boiska do piłki plażowej, z których chętnie korzystają miłośnicy tej dyscypliny sportowej. W roku 2012 Głowno włączone zostało do Projektu Plażówka. Od tej chwili kolejne edycje turnieju odbywają się również w ramach Projektu Plażówka.
 • SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  To impreza z długoletnią już tradycją. W roku 2015 odbędzie się jej dwunasta edycja. Co roku na trasie spływu nurtem rzeki Mrogi rywalizuje kilkudziesięciu śmiałków. Swą wytrzymałość i determinację testują na około 5-kilometrowej trasie spływu z Dmosina do Głowna. Uczestnicy spływu zmuszeni są miejscami do przenoszenia kajaków i pokonywania rozmaitych przeszkód.
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.
 • MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  Organizatorem tej imprezy plenerowej jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku gromadzi ona na plenerowej scenie w Głownie blisko 400 muzyków. Festiwal łączy w sobie prezentację muzyczną z piknikiem. Uczestników konkursu ocenia profesjonalne jury złożone z wykształconych muzyków, kapelmistrzów i nauczycieli gry na instrumentach.

Treść strony

Zarządzanie kryzysowe

Na podstawie art. 19 ust. 4, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2013, poz. 1166), Burmistrz Głowna swoim zarządzeniem nr 29/2014  z  dnia  3 marca  2014 r.  powołał Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Głownie mieści się w  siedzibie w budynku OSP ul. Złota 1, telefon (042) 719-10-08, fax (042) 719-10-08, e-mail: mzr@glowno.pl

 1. Skład Zespołu:

  1. Przewodniczący Zespołu – Burmistrz Głowna;

  2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Zastępca  Burmistrza Głowna ,

  3. Osoby wchodzące w skład Zespołu:

 • Sekretarz Miasta Głowna;

 • Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich;

 • Inspektor ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego;

 • Inspektor ds. działalności gospodarczej i OC;

 • Komendant Komisariatu Policji w Głownie;

 • Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Głownie;

  1. Inne osoby powołane przez Burmistrza Głowna, w zależności od specyfiki zagrożenia lub zakresu omawianej tematyki:

 • osoby powołane spośród pracowników Urzędu Miejskiego, miejskich jednostek organizacyjnych lub jednostek pomocniczych,

 • pracowników zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowanych przez przełożonych do wykonywania zadań w tym zespole na wniosek Burmistrza,

 • przedstawiciele społecznych organizacji ratowniczych lub inne osoby zaproszone przez Burmistrza.

 1. Zespół stanowi organ opiniodawczo-doradczy Burmistrza w zakresie planowania działań mających na celu ochronę ludności oraz zapobiegania skutkom zaistniałych sytuacji kryzysowych. Realizuje zadania w czterech fazach:

 1. w fazie zapobiegania podejmuje działania, które redukują lub eliminują prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowej albo w znacznym stopniu ograniczają jej skutki,

 2. w fazie przygotowania podejmuje działania planistyczne dotyczące sposobów reagowania na czas wystąpienia sytuacji kryzysowej, a także działania mające na celu powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania,

 3. w fazie reagowania podejmuje działania polegające na dostarczeniu pomocy poszkodowanym, zahamowaniu rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczeniu strat i zniszczeń,

 4. w fazie odbudowy podejmuje działania mające na celu przywrócenie zdolności reagowania, odbudowę zapasów służb ratowniczych oraz odtworzenie kluczowej dla funkcjonowania gminy infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, transportowej i dostarczania wody.

  1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

   1. prognozowanie zagrożeń na terenie Miasta Głowna,

   2. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne,

   3. przygotowanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w planie zarządzania kryzysowego,

   4. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniem,

   5. opiniowanie miejskiego planu zarządzania kryzysowego;

   6. opiniowanie systemu ochrony infrastruktury krytycznej niezbędnej do zapewnienia funkcjonowania administracji Miasta Głowna.

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.