GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • 2019 | 
 • VII sesja Rady Miejskiej w Głownie | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku gromadzi blisko 400 zawodników w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat.
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.

Treść strony

Z VII sesji Rady Miejskiej w Głownie

W dniu 27 marca 2019 r. odbyła się VII sesja Rady Miejskiej w Głownie. Podczas posiedzenia radni przyjęli kilkanaście uchwał, w tym m.in. „Regulamin udzielenia dotacji celowej z Budżetu Gminy Miasto Głowno na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na kocioł gazowy”. Mieszkańcy, którzy zdecydowali się podłączyć do sieci gazowej będą mogli otrzymać dotację w wysokości 1 tysiąca złotych na zakup kotła zasilanego gazem.

  Sesja tradycyjnie rozpoczęła się od sprawozdania burmistrza z działalności międzysesyjnej. Drugim punktem w porządku obrad było przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie za rok 2018. Z tekstem sprawozdania radni zapoznali się przed sesją, więc ograniczyli się jedynie do podziękowań dla dyrekcji głowieńskiego MOPS za wykonaną w poprzednim roku pracę. Następna uchwała została wprowadzona do porządku obrad już podczas sesji. Radni wyrazili w niej zgodę na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie.

  W kolejnej uchwale radni dokonali zmiany w budżecie Miasta Głowna na 2019 rok. Dotyczyła ona przeniesienia rezerwy celowej w kwocie 50 tys. zł z przeznaczeniem na dotacje dla ludności na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na kocioł gazowy. Następnie radni przyjęli wspomniany już regulamin, na podstawie którego mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację w wysokości 1 tys. zł na zakup pieca gazowego. Jak tłumaczył burmistrz, jest to jeden z punktów realizacji jego programu wyborczego, modyfikacji uległa jednak sama forma dotacji. O ile wcześniej w planach było dofinansowanie połowy tzw. opłaty stałej za wykonanie przyłącza sieci gazowej do posesji, to teraz miasto udzieli dotacji na zakup pieca gazowego. Jest to dla mieszańców prostsze rozwiązanie, ponadto obejmie także kilkadziesiąt osób, które już podpisały umowę z dostawcą gazu, a fakt ten uniemożliwiłby im skorzystanie z dotacji na przyłącze. Przeciwny przyjęciu uchwały w zaproponowanej formie był jedynie radny Wojciech Baleja, który wskazywał, że nie obejmie ona podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz rolniczą. Burmistrz wyjaśniał jednak, że uchwała będzie na najbliższej sesji nowelizowana, by objęła także rolników oraz przedsiębiorców. Wymogiem jest tu jedynie otrzymanie opinii ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na których wyrażenie instytucje te mają 30 dni. Nieprzyjęcie tej uchwały na ostatniej sesji wstrzymywałoby jednak proces udzielania dotacji i oddaliłoby go w czasie.

  Ponadto radni wyrazili zgodę na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na kolejny okres wynoszący 3 lata, na rzecz dotychczasowych dzierżawców, następujących części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Głowno: części działki gruntu nr 201/2 o powierzchni 1608 m2, położonej w Głownie przy ul. Spacerowej 22 – przeznaczonej na cele mieszkaniowe, części działki gruntu nr 9/15 o powierzchni 18 m2, położonej w Głownie przy ul. Mikołaja Kopernika – przeznaczonej na cele garażowe, części działki gruntu nr 149 o powierzchni 15 m2, położonej w Głownie przy ul. gen. Władysława Andersa 12-14 – przeznaczonej także na cele garażowe. Radni wyrazili także zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Głownie przy ul. Jana Bytnara na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego tej nieruchomości, a także na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,0432 ha na rzecz gminy, położonej w Głownie przy ul. Żołędziowej z przeznaczeniem pod projektowaną drogę publiczną gminną.

  Podczas sesji przyjęto również Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Głowno w 2019 roku. Wcześniej projekt powyższego programu został pozytywnie zaopiniowany przez powiatowego lekarza weterynarii, działające na obszarze gminy organizacje społeczne oraz zarządców obwodów łowieckich, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

  Radni podjęli także uchwałę w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Miasta Głowno w 2019 roku. W tym roku sezon kąpielowy będzie obejmował okres między 22 czerwca a 02 września 2019 r.

  Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/397/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie planuje zatrudnienie osoby, która będzie świadczyła takie usługi w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i umowy o partnerstwie zawartej z Powiatem Zgierskim, PCPR w Zgierzu. W związku z powyższym uchwała powinna przewidywać zasady odpłatności za usługi świadczone przez pracownika MOPS i w tym zakresie nawiązuje do odpłatności liczonej od ceny usług świadczonych przez Stowarzyszenie. W przypadku zatrudnienia osoby w ramach konkursu, całkowity koszt zatrudnienia pracownika będzie sfinansowany ze środków UE, co uzasadnia brak odpłatności po stronie świadczeniobiorcy.

  Kolejnymi punktami w porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 dla Miasta Głowna za 2018 r., Statutu Urzędu Miejskiego w Głownie oraz zmiany uchwały nr I/3/18 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Głownie. Miało to związek z deklaracją uczestnictwa radnego Jakuba Kowalskiego w Komisji Gospodarki i Budżetu.

 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.