GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • Samorząd | 
 • 2019 | 
 • XVIII sesja Rady Miejskiej w Głownie | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  To prawdziwe święto tańca. Jego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Imprezie patronuje Burmistrz Głowna, a odbywa się ona w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie. Ostatnia edycja przyciągnęła ponad 700 tancerzy z całej Polski.
 • CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  W sąsiedztwie plaży i kąpieliska na zalewie Mrożyczka w Głownie funkcjonują boiska do piłki plażowej, z których chętnie korzystają miłośnicy tej dyscypliny sportowej. W roku 2012 Głowno włączone zostało do Projektu Plażówka. Od tej chwili kolejne edycje turnieju odbywają się również w ramach Projektu Plażówka.
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.

Treść strony

XVIII sesja Rady Miejskiej w Głownie

Nowe stawki podatku od nieruchomości uchwalili radni podczas XVIII sesji Rady Miejskiej w Głownie. Uzyskane z tego tytułu dochody miasto zamierza przeznaczyć m.in. na realizacje dodatkowych inwestycji drogowych, nie ujętych w projekcie budżetu na rok 2020. Radni przyjęli ponadto m.in. uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej oraz zapoznali się z informacją Związku Międzygminnego „BZURA” na temat gospodarki odpadami.

Na początku sesji radni wysłuchali wystąpienia Przemysława Milczarka – członka Zarządu Związku Międzygminnego „BZURA”. Przedstawił on wyczerpującą informację na temat gospodarki obiegu zamkniętego, zapoznając radnych m.in. z wizualizacją powstającego zakładu w Piaskach Bankowych oraz problemami, jakie stanęły na drodze realizacji tej inwestycji. W swoim wystąpieniu skupił się on także na elementach składowych kosztu za tonę odpadów, jaki każdy zakład pobiera na tzw. „bramce” (opłata marszałkowska, koszty energii, usług, ubezpieczeń, amortyzacji sprzętu, podatków, opłat itp.). Radni zapoznali się także z opłatami za wywóz odpadów, jakie ponoszą oraz będą ponosić w 2020 r. mieszkańcy w poszczególnych gminach, wchodzących w skład ZM „BZURA”, co wynika z przeprowadzonych przetargów. Z przytoczonych danych wynika, że stawki za wywóz śmieci drastycznie wzrastają, nawet w gminach wiejskich należących do związku tj. w Chąśnie i Kocierzewie Południowym (powiat łowicki) czy Wartkowicach (powiat poddębicki). Wszędzie tam koszty wywozu odpadów zwiększą się w 2020 r. do 33 zł od mieszkańca. W Aleksandrowie Łódzkim koszt ten wyniesie natomiast 32,50 zł na osobę, a w Gminie Parzęczew (powiat zgierski) mieszkańcy zapłacą za wywóz śmieci nawet 33,86 zł od osoby (całość w poniższej tabeli). Na koniec wystąpienia radni dowiedzieli się także, jakie wysiłki podejmuje Związek w celu pozyskania środków unijnych na dokończenie budowy zakładu w Piaskach Bankowych.  

Dyskusję wśród radnych wzbudziła następnie uchwała określająca wysokość stawek podatku od nieruchomości. Kwestię tę szczegółowo omówił Burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek. Swoją argumentację rozpoczął od wyjaśnienia struktury wydatków samorządu, gdzie aż 88 proc. stanowią wydatki bieżące (np. utrzymanie dróg, koszty utrzymania szkół,  przedszkoli itp.), natomiast inwestycje to jedynie 12 proc. ogółu wydatków. Problemem jest zatem znalezienie środków na nowe inwestycje, dzięki którym miasto może się rozwijać i podnosić poziom życia mieszkańców. Z podobnym zjawiskiem borykają się niemal wszystkie samorządy w Polsce. W tym kontekście burmistrz zachęcił radych do zapoznania się z przygotowanym przez Związek Miast Polskich raportem pt. „Stan finansów Jednostek Samorządu Terytorialnego” z 2019 r., gdzie szczegółowo analizowane są problemy, z jakimi borykają się aktualnie samorządy (całość pod linkiem: http://www.miasta.pl/aktualnosci/raport-o-stanie-finansow-jst)

Kolejnym zagadnieniem jest niepokój, co do przyszłości jaka czeka samorządy w roku 2020. Wzrastające koszty m.in. prądu i wszelkiego rodzaju usług, niepokojący proceder przerzucania na samorządy finansowania programów rządowych (m.in. podwyżki dla nauczycieli, pensja minimalna) to tylko wybrane elementy, które powodują niepewność oraz konieczność zabezpieczenia się przed najgorszym scenariuszem, związanym z brakiem środków w budżecie na nieplanowane wydatki. Stąd m.in. ustalenie nowych stawek podatku od nieruchomości, co zdaniem burmistrza umożliwi w nieco większym stopniu realizację zadań budżetowych gminy. Burmistrz zwracał również uwagę, że wysokość podatków od nieruchomości ostatni raz aktualizowana była w 2015 r. Burmistrz zapewniał ponadto, że pozyskane środki (dodatkowe 0,5 mln zł), jeśli tylko nie zrealizuje się najgorszy scenariusz dla samorządów, zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na inwestycje drogowe, które nie zostały zaplanowane w projekcie budżetu na rok 2020. – Jesteśmy wspólnotą i musimy pamiętać również o tych, którzy nie skorzystali dotychczas na inwestycjach miejskich i nie posiadają np. przy swoich domach utwardzonej drogi, czy oświetlenia ulicznego. Podnoszenie podatków nie jest nigdzie popularne, ale tu nie chodzi o popularność, a o odpowiedzialne zarządzanie. Nie możemy tylko narzekać, że rząd przekazuje nam za mało środków finansowych, a sami udawać „dobrych wujków” i nie podejmować koniecznych decyzji  – przekonywał Grzegorz Janeczek. Burmistrz podkreślił również, że najniższa podwyżka dotyczyć będzie stawek od działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy napotkają bowiem w roku 2020 na te same wyzwania, przed którymi staną samorządy (wzrost energii czy kosztów pracy), a to oni zapewniają oraz tworzą nowe miejsca pracy, niezależnie czy w produkcji, handlu czy usługach. Najwyższy wzrost podatku dotyczy zaś gruntów pozostałych. Po autopoprawce burmistrza radni jednomyślnie uchwalili nowe stawki podatku:

 • od gruntów pozostałych – 0,42 zł od 1 m²,
 • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,91 zł od 1 m²,
 • od gruntów pod wodami powierzchniowymi – 4,63 zł od 1 ha,
 • od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 3,04 zł od 1 m².
 • od budynków (za 1 m² powierzchni użytkowej) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł,
 • od budynków mieszkalnych – 0,75 zł,
 • od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 21,50 zł,
 • od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,66 zł,
 • od budynków pozostałych – 5,50 zł.

W pozostałej części sesji Rada Miejska podjęła m.in. uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonania ich podziału, uchwałę w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, a także dwie uchwały dotyczące przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Radni przyjęli także nowy Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna.

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.