GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • Samorząd | 
 • 2021 | 
 • XLV sesja Rady Miejskiej w Głownie | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku gromadzi blisko 400 zawodników w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat.
 • SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  To impreza z długoletnią już tradycją. W roku 2015 odbędzie się jej dwunasta edycja. Co roku na trasie spływu nurtem rzeki Mrogi rywalizuje kilkudziesięciu śmiałków. Swą wytrzymałość i determinację testują na około 5-kilometrowej trasie spływu z Dmosina do Głowna. Uczestnicy spływu zmuszeni są miejscami do przenoszenia kajaków i pokonywania rozmaitych przeszkód.

Treść strony

XLV sesja Rady Miejskiej w Głownie

Burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek na XLV sesji Rady Miejskiej w Głownie jednogłośnie uzyskał wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020. Radni przyjęli też szereg uchwał o charakterze budżetowym, m.in. zwiększyli o 385 000,00 zł wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów i zabezpieczyli 510 000,00 zł na przebudowę ulicy Wiejskiej. Rada Miejska przyjęła ponadto uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Miasta Głowno. Ślubowanie złożył także nowy radny – Tomasz Chmielewski, który wygrał wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głownie.

Zanim radni rozpoczęli debatę nad „Raportem o stanie Gminy Miasta Głowno za rok 2020”, zaświadczenie o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Głownie otrzymał Tomasz Chmielewski, który w dniu 13 czerwca 2021 r. wygrał wybory uzupełniające. Po złożeniu przez nowego radnego ślubowania, rozpoczęto realizację kolejnych punktów w porządku obrad.

Jedną z kluczowych kwestii podczas sesji było rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Miasta Głowno w roku 2020”. Dokument taki został przedstawiony radnym już po raz trzeci, a jego przygotowanie było wymogiem nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Treść i założenia Raportu zreferował radnym Burmistrz Grzegorz Janeczek, po którego wystąpieniu doszło wśród radnych do debaty nad tym dokumentem. Rezultatem debaty było udzielenie burmistrzowi jednogłośnie wotum zaufania. Skarbnik Głowna Jolanta Piotrowska omówiła następnie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Głowna za rok 2020. Po tym krótkim wystąpieniu, a następnie po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej oraz innymi wymaganymi dokumentami, radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

Rada Miejska przeszła następnie do realizacji kolejnych punktów w porządku obrad. Radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna. W jej ramach zwiększono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o 385 000,00 zł. Kwotę tę radni zdecydowali się wyasygnować z budżetu miasta ze względu na fakt zgłoszenia przez podmiot odpowiedzialny za odbiór i zagospodarowanie odpadów w Głownie, znaczącej podwyżki kosztów zagospodarowania odpadów (o 30 proc.) w instalacjach, do których trafiają one z naszego miasta. Możliwość taką przewidywała umowa, podpisana z wykonawcą usługi.

W związku z otrzymaniem dotacji z Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na drogi dojazdowe, zwiększono także dochody o kwotę tejże dotacji w wysokości 184 770,00 zł. W rezultacie w wydatkach utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Wiejskiej w Głownie (na odcinku od ul. Wiśniowej do granic miasta)”, zabezpieczając na ten cel 510 000,00 zł. Zwiększono ponadto wydatki na dotację dla niepublicznych przedszkoli w Głownie o łączną kwotę 340 000,00 zł. Zwiększono też dochody i wydatki w budżecie o 10 545,90 zł, co ma związek z podpisaniem umowy na dofinansowanie z PFRON dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, natomiast otrzymanie dotacji w wysokości 3 030,75 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na transport do punktu szczepień, spowodowało zwiększenie dochodów i wydatków o wspomnianą kwotę. O 185 000,00 zł zmniejszono natomiast wydatki w budżecie, co związane jest bezpośrednio z zakończeniem inwestycji pn. „Przebudowa ul. Plażowej w Głownie wraz z budową chodnika” i oszczędnościami na tej inwestycji. Radni postanowili też dofinansować Państwową Straż Pożarną w Zgierzu kwotą 12 000,00 zł na wymianę starego pieca.

Rada Miejska w Głownie podjęła także uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Miasta Głowno. Jest to bezpośredni efekt licznych zgłoszeń mieszkańców z wielu miejsc w Głownie, którzy od dawna skarżą się na zakłócanie ciszy nocnej przez osoby zaopatrujące się w nocy w alkohol. Według ustaleń policji, w godzinach nocnych coraz częściej obserwuje się w Głownie samochody z rejestracjami spoza powiatu zgierskiego, których pasażerowie zaopatrują się w alkohol, nie mogąc zakupić go w miejscu swojego zamieszkania, gdzie funkcjonują już przepisy o ograniczeniach w jego sprzedaży. Wprowadzone przez radnych ograniczenia dotyczą sprzedaży alkoholu w godz. 22.00 – 6.00 rano i stosują się do podmiotów, które prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, nie odnoszą się natomiast do restauracji oraz barów – czyli miejsc, gdzie można spożywać alkohol na miejscu. Za przyjęciem tej uchwały głosowało 8 radnych, 1 był przeciwny, a 3 wstrzymało się od głosu.

« wstecz

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.