GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • Inne | 
 • 2014 | 
 • Ochrona środowiska naturalnego | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  Organizatorem tej imprezy plenerowej jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku gromadzi ona na plenerowej scenie w Głownie blisko 400 muzyków. Festiwal łączy w sobie prezentację muzyczną z piknikiem. Uczestników konkursu ocenia profesjonalne jury złożone z wykształconych muzyków, kapelmistrzów i nauczycieli gry na instrumentach.

Treść strony

Ochrona środowiska naturalnego

Ze  względu  na  ochronę  środowiska  naturalnego,  a  także  zapewnienie  bezpieczeństwa  zdrowia  ludzi  począwszy od  dnia  1  stycznia  2014  r. stosowanie  zasad integrowanej  ochrony  roślin  stanie  się  obowiązkiem  wszystkich  profesjonalnych  użytkowników środków ochrony roślin w UE. Integrowana  ochrona  roślin  jest  sposobem  ochrony  roślin  przed organizmami  szkodliwymi,  polegającym  na  wykorzystaniu  wszystkich  dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.
Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin:
1.  Zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych lub ograniczanie ich negatywnego wpływu, które powinno być osiągane m.in. przez:
a)   stosowanie płodozmianu,
b)  stosowanie właściwej agrotechniki,
c) stosowanie odmian odpornych lub tolerancyjnych oraz materiału siewnego i nasadzeniowego poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie,
d)  stosowanie zrównoważonego nawożenia, wapnowania, nawadniania i melioracji,
e)  zapobieganie introdukcji organizmów szkodliwych,
f)  ochronę i stwarzanie warunków sprzyjających występowaniu organizmów pożytecznych,
g)  stosowanie  środków  higieny  fitosanitarnej  (takich  jak  regularne  czyszczenie  maszyn  i  sprzętu  wykorzystywanego  w  uprawie roślin), aby zapobiec rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych.
2.  Monitorowanie występowania organizmów szkodliwych. Decyzje o wykonaniu zabiegów ochrony roślin powinny być podejmowane  w oparciu  o monitoring  występowania  organizmów  szkodliwych. Należy wykorzystać w pełni wiedzę o biologii organizmów szkodliwych dla roślin.
3. Zwalczanie organizmów szkodliwych dla roślin należy prowadzić z wykorzystaniem  w pierwszej kolejności  metod  biologicznych, fizycznych  i  agrotechnicznych,  przedkładając  je  nad  metody chemiczne.  Stosowanie  środków  ochrony  roślin  powinno  być ograniczone do niezbędnego minimum, w szczególności poprzez zredukowanie  dawek  lub  ograniczenie  ilości  wykonywanych zabiegów.  Dokonując  wyboru  środków  ochrony  roślin  należy wybierać  takie  preparaty,  które  mogą  powodować  jak  najmniej skutków ubocznych dla zdrowia ludzi i środowiska, a także stosować środki w sposób ograniczający ryzyko powstania odporności u organizmów szkodliwych.
 
Czym jest Integrowana Produkcja?
Integrowana produkcja (IP) jest nowoczesnym system jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin  i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi. Uczestnictwo w systemie IP pozwala na otrzymanie zdrowej produkcji roślinnej podlegającej certyfikacji i oznakowanej logo IP. Uzyskany certyfikat jest urzędowym poświadczeniem, że produkcja odbywała się w oparciu o metodyki IP. Stosowanie metodyk IP zapewnia,  że w wytworzonych płodach rolnych nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. Jednocześnie w sposób zrównoważony wykorzystywane są zasoby środowiskowe w gospodarstwie. Oprócz korzyści marketingowych wynikających ze sprzedaży żywności o poświadczonej urzędowo jakości istnieje szereg innych argumentów, dla których warto wdrożyć IP: Zbieżność założeń sytemu Integrowanej Produkcji z zasadami integrowanej ochrony roślin pozwala stwierdzić, że wdrożenie IP w chwili obecnej gwarantuje wypełnienie obligatoryjnego wymogu wprowadzenia zasad integrowanej ochrony roślin od 2014 r. Urzędem odpowiedzialnym na mocy prawa za wydawanie certyfikatów oraz nadzór nad systemem jest Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, która kontroluje cały proces produkcyjny w gospodarstwie rolnym.
Szczegółowe informacje dotyczące metody integrowanej można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.glowno.pl w zakładce informacje dla rolników, na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa lub uzyskać od inspektor Bożeny Kula w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1 (dawna ul. Sikorskiego 3) – I piętro, pok. 18, od pon. do pt. w godz. 8:00-16:00, tel. (42) 719-46-08.
Przypomina się też o obowiązku dla podmiotów prowadzących działalność polegającą na produkcji i obrocie żywnością tradycyjną i lokalną o podleganiu ogólnym zasadom prawa żywnościowego, że jako podmioty działające na rynku spożywczym należy złożyć wniosek o wpis do rejestru i uzyskać zatwierdzenie, zgodnie z przepisami art.61 i 63 ustawy  z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z póź. zm.). Rolnik powinien złożyć wniosek do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zgierzu przy ul. Andrzeja Struga 23, tel. (42) 714-02-66 centrala, lub bezpośredni: (42) 714-01-11.  Do wniosku rolnik musi załączyć kopię zaświadczenia o nadaniu numeru  ewidencyjnego gospodarstwa jaki otrzymał od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprawniający do otrzymywania dopłat bezpośrednich. Wzór wniosku można pobrać z naszej strony internetowej: www.glowno.pl w zakładce informacje dla rolników  lub otrzymać  na miejscu w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zgierzu albo pobrać ze strony internetowej tej instytucji. Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać od inspektor Bożeny Kula w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1(dawna ul. Sikorskiego 3) – I piętro, pok. 18, od pon. do pt. w godz. 8:00-16:00, tel. (42) 719-46-08.
 
Więcej informacji:
 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.