GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • 2020 | 
 • Samorząd Głowna podsumowuje rok 2020 | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  Organizatorem tej imprezy plenerowej jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku gromadzi ona na plenerowej scenie w Głownie blisko 400 muzyków. Festiwal łączy w sobie prezentację muzyczną z piknikiem. Uczestników konkursu ocenia profesjonalne jury złożone z wykształconych muzyków, kapelmistrzów i nauczycieli gry na instrumentach.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  W sąsiedztwie plaży i kąpieliska na zalewie Mrożyczka w Głownie funkcjonują boiska do piłki plażowej, z których chętnie korzystają miłośnicy tej dyscypliny sportowej. W roku 2012 Głowno włączone zostało do Projektu Plażówka. Od tej chwili kolejne edycje turnieju odbywają się również w ramach Projektu Plażówka.
 • MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku gromadzi blisko 400 zawodników w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat.
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.

Treść strony

Przed kilkoma dniami (22 grudnia 2020 r.) Rada Miejska w Głownie jednogłośnie uchwaliła budżet Miasta Głowna na rok 2021. Natomiast podczas ostatniej sesji w tym roku (30 grudnia) radni przyjęli szereg uchwał zamykających rok budżetowy 2020.

 

Uchwalenie Budżetu Miasta Głowna na rok 2021 było najważniejszą uchwałą XXXVII sesji Rady Miejskiej w Głownie. Łączna kwota przyszłorocznych dochodów skalkulowana została na 63 789 348,82 zł, z czego dochody bieżące – 60 095 535,01 zł, zaś dochody majątkowe – 3 693 813,81 zł. Planowane w roku 2021 wydatki mają wynieść 67 785 769,65 zł w tym: wydatki bieżące – na 60 311 292,48 zł oraz wydatki majątkowe – na 7 474 477,17 zł. Deficyt zaplanowano na poziomie 3 996 429,83 zł.

Na stan przyszłorocznego budżetu Miasta Głowna, podobnie jak to ma miejsce w całej Polsce, rzutowała przede wszystkim trwająca od marca tego roku pandemia Covid-19 i bezpośrednio związana z nią pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju. Budżet każdego polskiego samorządu jest bowiem uwarunkowany ogólną sytuacją finansów publicznych. Trwający stan pandemii spowodował, że plany budżetowe zostały skonstruowane w oparciu o niepewne wskaźniki i trudną do przewidzenia koniunkturę gospodarczą w 2021 r. Dodatkową niewiadomą generują nowe plany oraz kolejne programy przygotowywane na szczeblu centralnym. Wszystkie te okoliczności powodują ostrożne i elastyczne podejście samorządu Głowna do tworzenia planów finansowych na przyszły rok. Budżet jest jednak dokumentem żywym, który może podlegać modyfikacjom i zmianom w przypadku poprawienia się koniunktury lub pojawienia się dodatkowych środków finansowych.

Jeden z największych wydatków w budżecie na rok 2021 stanowi – jak każdego roku – funkcjonowanie głowieńskiej oświaty: 20 903 767,35 zł. Warto zauważyć, że planowana na rok 2021 część oświatowa subwencji ogólnej dla miasta Głowna (tzn. ta część, którą miasto otrzyma z budżetu państwa) wynosi zaledwie 8 475 281,00 zł. Pozostałą kwotę Gmina Miasta Głowno musi pokryć własnymi dochodami. Kwotę 4 197 191,87 zł pochłonie natomiast pomoc społeczna.  Miasto nie rezygnuje jednak z inwestycji.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok           

 • Wpłaty lesingowe na zakup autobusów dla komunikacji miejskiej – 208 025,40 zł
 • Budowa ul. Spółdzielczej i ul. Rataja na odcinku od u. Konarskiego do ul. Spółdzielczej – 1 199 998,00 zł
 • Budowa ul. 11 Listopada od odcinku od ul. Dworskiej do ul. Żwirki wraz z kanalizacją deszczową; budowa ul. Granicznej na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Żwirki wraz z kanalizacją deszczową; budowa Placu Reymonta wraz z miejscami parkingowymi – 30 000,00 zł (należy zauważyć, że inwestycje te są planowane po uzyskaniu dotacji z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, a wniosek o ich finansowanie został złożony do RFDS ponownie, po odmownej decyzji w pierwszym naborze wniosków)
 • Przebudowa ul. Plażowej w Głownie wraz z budową chodnika – 792 000,00 zł
 • Budowa ul. Modrzewiowej w Głownie – 420 000,00 zł
 • Wpłaty leasingowe na zakup równiarki drogowej – 60 639,96 zł
 • Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1 – 1 285 482,46 zł
 • Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem infrastruktury zasilania na energię cieplną budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Dworskiej 4 – 50 000,00 zł
 • Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 1 w Głownie – 900 609,09 zł
 • Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 2 w Głownie – 1 067 739,28 zł
 • Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 3 w Głownie – 869 982,98 zł
 • Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno – 70 000,00 zł
 • Dotacje na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych w ramach miejskiego programu dofinansowania podłączeń kanalizacyjnych – 50 000, 00 zł
 • Wieloletni Program dofinansowania przyłączy gazowych dla ludności – 50 000, 00 zł
 • Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głowna (VI etap) – 220 000,00 zł
 • Budowa nowego ogrodzenia stadionu użytkowanego przez MKS Stal Głowno – 50 000,00 zł

            Miasto przystąpi również do realizacji inwestycji z tegorocznego Budżetu Obywatelskiego, których wykonanie w związku z sytuacją pandemiczną przełożono na rok 2021. Są to następujące inwestycje:

 • „Plażing na Plażowej” – zakup leżanki obrotowej i miejskich hamaków – 50 000,00 zł
 • Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Sikorskiego – 50 000,00 zł
 • Plac zabaw wraz siłownią plenerową na osiedlu Huta Józefów – 50 000,00 zł

            Podczas XXXVIII, ostatniej już sesji w tym roku, radni przyjęli kilka uchwał, które zamykają obecny rok budżetowy, mają one zatem charakter zmian i przesunięć w budżecie miasta.

            Zwiększono w związku z tym dochody m.in. o przydzieloną Miastu subwencję w kwocie 201 414,00 zł, o uzyskane ze sprzedaży mienia w kwocie 1 000 000,00 zł, czy też o wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 300 000,00 zł. W związku natomiast z rozliczeniem inwestycji dotyczących ul. 11 Listopada oraz ul. Ułańskiej, zmniejszono wpływy z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 496 288,00 zł a także  zmniejszono wydatki na ul. 11 Listopada o kwotę 400 000,00 zł i na ul. Ułańską o kwotę 580 000,00 zł. Zmniejszono także wydatki o 80 000,00 zł o sumę, która nie została wykorzystana przy realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w Pl. Reymonta i ul. Szkolnej”.

            Radni przyjęli również plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w oparciu o zgłoszone potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych. W roku 2021 planowane jest zatem realizowanie tych prac przy udziale 18 bezrobotnych. W celu skuteczniejszego i efektywniejszego bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach miasta Głowna, radni ponownie postanowili, że zarząd tymi drogami sprawowany będzie przez Gminę Miasta Głowno na podstawie stosownego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu. Uchwalono także plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, realizowanych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Głownie. Zgodnie z planem w latach 2021-2024 spółka ma zamiar wykonać ze środków własnych oraz zewnętrznych zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1 825 000,00 zł.

            Radni uchwalili ponadto wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, co jest procedurą standardową na koniec każdego roku.

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.