GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  To prawdziwe święto tańca. Jego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Imprezie patronuje Burmistrz Głowna, a odbywa się ona w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie. Ostatnia edycja przyciągnęła ponad 700 tancerzy z całej Polski.
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.

Treść strony

Referat Finansowo - Budżetowy

Pracownicy Referatu:

Funkcja Imię i nazwisko Nr telefonu Adres email Lokalizacja
kierownik Jadwiga Sadowska 42 719 11 15 w. 610 jsadowska@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 1
zastępca kierownika Katarzyna Grzegorczyk 42 719 11 15 w. 620 kgrzegorczyk@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 1
inspektor Marta Kuś 42 719 11 15 w. 630 mkus@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 1
inspektor Ewelina Tulińska 42 719 11 15 w. 655 etulinska@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 1
 
inspektor Danuta Murawska 42 719 11 15 w. 650 dmurawska@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 2
inspektor Anna Wacławiak 42 719 11 15 w. 650 awaclawiak@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 2
inspektor Agnieszka Dutkiewicz-Buntaj 42 719 11 15 w. 640 adutkiewicz@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 2
inspektor Maciej Woźniak 42 719 11 15 w. 690 mwozniak@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 4
inspektor Jolanta Golczyk 42 719 11 15 w. 680 jgolczyk@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 2
podinspektor Magdalena Bornowska 42 719 11 15 w. 660 mbornowska@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 2

 

Uwaga! Łącząc się telefonicznie przez centralę, numer wewnętrzny należy poprzedzić cyfrą 0.

 

Do zadań Referatu Finansowo - Budżetowego należy:

1. Aktualizacja planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków.

2 Prowadzenie rachunkowości budżetowej Urzędu oraz Budżetu JST, a w szczególności:

a)kompletowanie dokumentów księgowych, dekretowanie i przygotowanie do księgowania,

b)kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych i dokonywanie przelewów,

c)bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych dotyczących dochodów i wydatków budżetowych jednostki budżetowej i jednostki samorządu terytorialnego,

d)sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,

e)uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych jednostek budżetowych gminy,

f)prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym danego roku budżetowego oraz wydatków budżetowych przyszłych lat,

g)prowadzenie ewidencji księgowej majątku trwałego,

h)ewidencja druków ścisłego zarachowania.

- Współdziałanie z organami finansowymi, Regionalną Izba Rachunkową, Izbami i Urzędami Skarbowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i bankami.

- Prowadzenie spraw płacowych:

a)sporządzanie list płac i obliczanie zasiłków pracowników Urzędu,

b)sporządzanie list z dietami dla radnych,

c)sporządzanie i rozliczanie deklaracji ZUS oraz prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników,

d)wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobku na żądanie pracownika,

e)prowadzenie ewidencji z tytułu umów zleceń i o dzieło, sprawdzanie rachunków, obliczanie podatku, rozliczanie z Urzędem skarbowym – prowadzenie rozliczeń rocznych oraz miesięcznych,

f)prowadzenie kart zasiłkowych osób przebywających na L4 płatnych z funduszu płac i ZUS-u,

g)prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników Urzędu,

h)naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników Urzędu Miejskiego,

i)sporządzanie rocznych rozliczeń z podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników Urzędu, radnych, umów zleceń itd.

3.Wystawianie faktur VAT.

4.Prowadzenie ewidencji nabycia i sprzedaży VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT.

5.Prowadzenie obsługi kasowej jednostek budżetowych.

6.Prowadzenie rachunkowości podatkowej Urzędu:

a)wymiar podatków i opłat lokalnych.

b)prowadzenie ewidencji księgowej podatków.

c)windykacja zaległości z tyt. podatków,

d)przygotowanie decyzji dotyczących ulg i umorzeń podatkowych,

e)sporządzanie sprawozdań podatkowych,

f)sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów podatkowych przez podatników,

g)sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców,

h)wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstw rolnych,

i)wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach.

7.Rozliczanie dotacji udzielnych z budżetu gminy.

8.Rozliczanie inwentaryzacji.

9.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.
 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.