GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku gromadzi blisko 400 zawodników w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.

Treść strony

Referat Spraw Obywatelskich

Pracownicy Referatu :

Funkcja Imię i nazwisko Nr telefonu Adres email Lokalizacja
kierownik Justyna Białek 42 719 28 37 w. 400 jbialek@glowno.pl ul. Norblina 1
inspektor Jacek Okoński 42 719 28 37 w. 420 jokonski@glowno.pl ul. Norblina 1
podinspektor Rozalia Rachubińska 42 719 28 37 w. 410 rrachubinska@glowno.pl ul. Norblina 1
inspektor Michał Cieński 42 719 28 37 w. 430 mcienski@glowno.pl ul. Norblina 1

 

Uwaga! Łącząc się telefonicznie przez centralę, numer wewnętrzny należy poprzedzić cyfrą 0.
 
 
Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy:
 
1.Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
2.Prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy oraz ewidencji komputerowej i ich aktualizacja na podstawie zgłoszeń meldunkowych,
3.Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zameldowanie
i wymeldowanie;
4.Przyjmowanie zgłoszeń na pobyt stały i czasowy obywateli polskich i cudzoziemców oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
5.Udzielanie informacji adresowej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
6.Prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestrów wyborców;
7.Prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów i referendów,
8.Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności;
9.Prowadzenie spraw związanych ze spisem powszechnym ludności
10.Współpraca w zakresie sporządzania wypisów ewidencji ludności z jednostkami szkolnictwa, służby zdrowia, organów wojskowych i policji;
11.Przyjmowanie zawiadomień w sprawach zgromadzeń;
12.Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem zbiórek publicznych na obszarze miasta;
13.Realizowanie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, w tym:
- nakładanie na mieszkańców obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju, zwalniania ich z tego obowiązku oraz prowadzenia ewidencji wykonywanych świadczeń,
- prowadzenie rejestracji i ewidencji osób podlegających rejestracji, które w danym rokuukończyły 18 rok życia, poszukiwania i bieżące aktualizowanie rejestru osób podlegających rejestracji;
-prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji wojskowej a w szczególności:
-organizowanie akcji posłańczej;
-wykonywanie zadań związanych z uzupełnieniem sił zbrojnych;
14.Prowadzenie spraw związanych z informacjami niejawnymi:
15.Zadania z zakresu handlu i usług:
-przekształcanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG) na formę dokumentów elektronicznych i przesyłanie ich do CEIDG,
-przekazywanie do CEIDG informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia oraz licencji,
-udzielanie informacji o przedsiębiorcach w zakresie objętym przepisami ustawy Prawo działalności gospodarczej obowiązującej do dn. 31.12.2011r.
-wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
16 Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej i zdarzeń nadzwyczajnych, w tym:
- planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
-prowadzenie spraw w zakresie ewakuacji zagrożonej ludności oraz koordynowanie tych działań,
-prowadzenie spraw w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji
-organizacyjno-rzeczowe zabezpieczenie potrzeb w realizacji przedsięwzięć Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na terenie miasta,
17.Współdziałanie z właściwymi służbami w zakresie prowadzenia akcji ratowniczych
 
 

 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.