GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • 2017 | 
 • Realizacja inwestycji miejskich | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  To impreza z długoletnią już tradycją. W roku 2015 odbędzie się jej dwunasta edycja. Co roku na trasie spływu nurtem rzeki Mrogi rywalizuje kilkudziesięciu śmiałków. Swą wytrzymałość i determinację testują na około 5-kilometrowej trasie spływu z Dmosina do Głowna. Uczestnicy spływu zmuszeni są miejscami do przenoszenia kajaków i pokonywania rozmaitych przeszkód.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.

Treść strony

Realizacja inwestycji miejskich w roku 2017

Realizacja inwestycji miejskich (stan na 16.10.2017 r.)


1.    Budowa stacji obsługi tankowania lub ładowania transportu zbiorowego oraz zakup nowych autobusów hybrydowych lub autobusów elektrycznych w Głownie – środki  własne - 1.300.000, dotacja z RPO WŁ - do kwoty 3.137.516,33 zł:
Na realizację ww. zadania składają się:
- przebudowa ul. Dworskiej w Głownie na odcinku od ul. Łowickiej do ul. Wigury z przebudową mostu na rzece Brzuśni – wykonana przez  firmę  WŁODAN Andrzej Włodarczyk S.J. Proszewice z Pabianic za 617.000 zł;
- wykonano ponadto:  Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Głowno na lata 2016-2023. Wykonawcą tego dokumentu jest firma Refunda Sp. z o.o. z Wrocławia z ceną 14.635,77 zł oraz Studium wykonalności i opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach RPO. Wykonawcą tego opracowania jest NBC Consulting Sp. z o.o.  Katowic za 19.434 zł; 
W dniu 06.06.2017 r. złożony został wniosek o dofinansowaniem projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, 17.07.2017 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach ww. programu (maksymalna kota dofinansowania została określona na 3.137.516,33 zł). Obecnie trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na zakup autobusów. 


2.    Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5101 – ul. Bielawska w Głownie II etap
Inwestycję zrealizował  Powiat Zgierski przy współudziale finansowym (po 50%) Gminy Miasta Głowno, która przeznaczyła na ten cel 51 tys. zł. 


3.    Budowa chodnika na ul. Kopernika (projekt wybrany w ramach Budżetu Obywatelskiego)
Inwestycja została zrealizowana przez firmę Usługi Budowlane KAL-BRUK z Gałkowa Dużego za 119.878 zł.


4.    Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nałkowskiej, części ul. Ordona i części ul. Traugutta
Inwestycję zrealizowała wyłoniona w drodze przetargu firma Instalatorstwo Sanitarne i c.o. Budowa Sieci Wod-Kan Sławomir Poński z Brzezin za 408.742,58 zł. Inwestycja była współfinansowana przez Powiat Zgierski do kwoty 200 tys. zł.  


5. Budowa ul. Tuwima
Inwestycja zrealizowana została przez wyłonionego w drodze przetargu  wykonawcę – FH-U TALPA Sławomir Kret z Kamienia za 528.900 zł. Miasto pozyskało na ten cel dotację ze środków budżetu woj. łódzkiego z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych - 248 940,00 zł. 


6. Budowa ul. Limanowskiego wraz z budową chodników i zjazdów do posesji 
Inwestycja była planowana już w roku 2016. W listopadzie 2016 r. przetarg na jej realizację został unieważniony z powodu braku ofert. W roku 2017 ogłoszony został przetarg, w drodze którego wyłoniono wykonawcę – firmę MARBUDEX Marek Kierlańczyk ze Skierniewic z ceną 213.651,70 zł. 
W wyniku konieczności zlecenia wykonania robót dodatkowych termin zakończenia robót ustalono na 19.10.2017 r. 


7.    Budowa ul. Wąskiej wraz z dodatkowymi miejscami parkingowymi
Dokumentacja została wykonana i złożona w Starostwie celem uzyskania pozwolenia na budowę. 
14 sierpnia 2017 r. Starosta Zgierski wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji, aczkolwiek wpłynęło od niej odwołanie i nadal nie jest ona prawomocna. Niewykluczone, że z tych przyczyn realizacja tego zadania zostanie prawdopodobnie przełożona na rok 2018. 

8.    Budowa ul. Wyszyńskiego od ul. Prawej do ul. Popiełuszki wraz z przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej – II etap
Na realizację tej inwestycji złożyły się:
- przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Prawej do Popiełuszki wykonana przez Instalatorstwo Sanitarne i c.o. Budowa Sieci Wod-Kan Sławomir Poński z Brzezin za 159.283,81 zł;
- budowa nawierzchni ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Prawej do ul. Popiełuszki wykonana przez WIG-KOST Grzegorz Panuszewski z Lenartowa koło Kocierzewa za 131.112,96 zł.


9. Wykonanie projektu przebudowy ul. Południowej
Termin wykonania dokumentacji drogowej uległ zmianie na 28.02.2018r. z uwagi na konieczność wykonania niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebudowy sieci telekomunikacyjnej. Dokumentację projektową przebudowy drogi wykonuje Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski Kazimierza za 6000 zł, natomiast dokumentację przebudowy sieci telekomunikacyjnej wykonuje  CAD – SERWIS Adam Domagała Łódź za 5.535 zł  

10.    Adaptacja nieruchomości położonej w Głownie przy ul. Łowickiej 74 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie 
Na realizację tych prac miasto pozyskało środki zewnętrzne: 700 tys. zł – w formie dotacji rządowej oraz 350 tys. zł – z PFRON (a  w wyniku starań burmistrza zwiększono dotacji z PFRON o 113 tys. zł do kwoty 463 tys. zł). Koszt adaptacji to 1 mln 250 tys. zł, a jej zakończenie przypada na grudzień 2017. Prace realizuje firma TOM-BUD.  Prace poprzedziły uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków i obejmują one remont wnętrz istniejącego budynku oraz budowę dodatkowego budynku, w którym mieścić będą się dwie pracownie: garncarska oraz drewna i wikliny.  
Środowiskowy Dom Samopomocy przeprowadzi się do nowej siedziby z pomieszczeń piwnicznych, w których dotychczas funkcjonuje w budynku przy ul. Norblina 1. 


11.    Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Głowna
Wyłoniona firma Delta Partner Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych z Cieszyna miała opracować studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie za kwotę 7.134 zł brutto, ale uchyliła się od podpisania umowy i zlecono tę pracę firmie Lech Consulting Sp z o.o. z Torunia za 9.717 zł. 29.06.2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WŁ na lata 2014-2020, a 29.09.2017 podpisano umowę na dofinansowanie ww. projektu w ramach ZIT RPO WŁ na lata 2014-2020 (maksymalna kwota dofinansowania to 1.819.901,15 zł).  


12.   Wykup gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Głownie przy ul. Piaskowej 
W trakcie realizacji. Dotychczas wykupiono udziały w łącznej wysokości 6/48 części niezabudowanych gruntów o ogólnej powierzchni 1,1891 hektara za cenę 39.375 zł. Do końca roku 2017 zostaną wykupione kolejne udziały w łącznej wysokości 16/48 części w/w gruntów za cenę 105.000 zł.

13.    Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głowno – II etap 
W grudniu 2016 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowych rozbudowy oświetlenia ulicznego w ulicach: Wąska, Ogrodnicza, Świerkowa, Zakręt, Popiełuszki, Prosta, Koralowa, Plażowa oraz terenu zalewu Mrożyczka i mola pływającego. Dokumentacje projektowe zostały wykonane. 
W listopadzie 2017 r. planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na wybrane odcinki oświetlenia. 


14.    Budowa przodu boksów w schronisku dla zwierząt – 5.000 zł
Zadanie jest na etapie przygotowania dokumentacji do WFOŚiGW w Łodzi celem uzyskania dofinansowania na ich realizację.


15.    Wybudowanie zadaszenia nad kojcami w schronisku dla zwierząt wraz z utwardzeniem terenu na powierzchni kojców – 8.000 zł
Zadanie jest na etapie przygotowania dokumentacji do WFOŚiGW w Łodzi celem uzyskania dofinansowania na ich realizację.


16.    Wykonanie dokumentacji i remont jazu „Huta Józefów” przy ul. Norblina 
16.08.2017r. ogłoszono przetarg nieograniczony, który został unieważniony z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą przeznaczono w budżecie miejskim na sfinansowanie tego zadania. W dniu 01.09.2017r. ogłoszono kolejny przetarg, który wyłonił wykonawców:
- prac rozbiórkowych i naprawczych związanych z remontem jazu -  MELWOD Stryków za kwotę 595.000,20 zł;
- wykonania i montaż nowych zamknięć i urządzeń wyciągowych do ręcznego sterowania zastawkami stalowymi na wszystkich przęsłach jazu - MELWOD Stryków za kwotę 250.000,00zł.
Całkowity koszt zadania to 885.196 zł, z czego  685.196 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW. 
Urząd Miejski przekazał już protokolarnie plac budowy. Firma ma rozpocząć prace w tygodniu.  


17.    Bezpieczne żagle na Mrożyczce – (projekt wybrany w ramach Budżetu Obywatelskiego) 
Dopiero 5/6 maja 2017 r. autor projektu tj. ZHP Głowno złożył szczegółową specyfikację, bez której nie można dokonać realizacji zamówienia. Zbieranie ofert trwało do 22.05.2017 r. 
W dniu 03.07.2017 r. zlecono Wykonawcy Agimed z Krakowa dostawę wyposażenia medycznego, stanowiącą część projektu za kwotę 588,00zł. Dostawę wykonano 17.07.2017r.
W tym samym dniu zlecono Wykonawcy BLAH BLAH Studio Magdalena Czajkowska z Gdyni (za kwotę 31.300 zł) wykonanie i dostawę sprzętu żeglarskiego, w tym żagli wraz z nadrukami. 
Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące szczegółów technicznych mocowania masztów oraz szczegółowego uzgodnienia wzorów i wielkości nadruków na żaglach oraz kolorów żagli Urząd Miejski mógł dopiero 04.09.2017 r. przekazać Wykonawcy ostateczne informacje dotyczące nadruków i kolorów żagli.  W związku z tak późnym przekazaniem przez wnioskodawcę ww. informacji Wykonawca poinformował, że ostateczny termin wykonania i dostawy żagli to 15.11.2017 r.


18. Realizacja projektu Zagospodarowania terenów rekreacyjnych wokół zalewu Mrożyczka w Głownie:
Umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Całkowita wartość projektu wynosi 1 539 757,97 zł. Wartość maksymalnego dofinansowania UE wynosi 1 048 760,39 zł.
Na realizację projektu złożyły się:
• Wykonanie ścieżki edukacyjnej dla dzieci z sześcioma tablicami edukacyjnymi
- Wykonawca: PPHU „Rostkowscy” S. C. J. i W . Rostkowscy z Olszewo-Borki 
- Koszt: 76.260  zł brutto
Ścieżka edukacyjnej dla dzieci z sześcioma tablicami edukacyjnymi, na utwardzonym terenie z kostki betonowej szerokości 1,50 m. i długości ok. 250m, zlokalizowana na grobli w północnej części zalewu. Wzdłuż ścieżki rozstawiono sześć tablic edukacyjnych z elementami ruchomymi o tematyce ekologicznej, dotyczące gatunków ptaków wodnych, gatunków ryb słodkowodnych oraz bezpieczeństwa nad wodą. 
• Montaż ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych
- Wykonawca: PPHU „Rostkowscy” S. C. J. i W . Rostkowscy z Olszewo-Borki 
- Koszt: 30.135 zł brutto
Montaż ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery na terenie rekreacyjnym wokół zalewu Mrożyczka.
• Montaż dwóch stanowisk do grillowania – jednego w sąsiedztwie cypla
od str. ul. Młynarskiej oraz drugiego – w sąsiedztwie stanowiska piknikowego pomiędzy ul. Plażową a ujściem rzeki  do zalewu. 
- Wykonawca: PPHU „Rostkowscy” S. C. J. i W . Rostkowscy z Olszewo-Borki 
- Koszt: 43.000 zł brutto
Wybudowano dwa stanowiska do grillowania o konstrukcji drewnianej kryte dachówką bitumiczną, na planie sześciokąta opisanego na okręgu o średnicy 6 m. 
• Montaż trzech stanowisk piknikowych – jednego w sąsiedztwie plaży, drugiego
w sąsiedztwie cypla od strony ul. Młynarskiej i trzeciego – po drugiej stronie drogi krajowej nr 14 pomiędzy ul. Plażową a ujściem rzeki Mrogi do zalewu.

- Wykonawca: firma RICOLAND-DOM z Suwałk
- Koszt: 15.990 zł brutto
Wybudowano trzy stanowiska piknikowe o wymiarach 3 m x 3 m wyposażone w stolik i siedziska, całość przykryta zadaszeniem na dwóch słupkach. Kompletne stanowisko stanowi jedną całość z możliwością łatwej zmiany lokalizacji. 
• Montaż altany taneczno-koncertowej o średnicy 10 m w sąsiedztwie  plaży i wypożyczalni sprzętu pływającego.
- Wykonawca: firma RICOLAND-DOM z Suwałk;
- koszt: 155.595 zł brutto;
Wybudowano altanę taneczno-koncertową o średnicy 10 m stanowiącą miejsce kameralnych prezentacji: tańców, śpiewu i występów zespołów muzycznych. Powierzchnia użytkowa altany wynosi 105,63m2. Wysokość altany - 7,48 m. Konstrukcja altany jest otwarta. 
• Budowa pływającego mola rekreacyjnego z platformą widokową
- Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KAROS H. Olchowski, A. Olchowska z miejscowości Sędławski w gminie Bartoszyce;
- Koszt: 243.151,95 zł brutto;
Wybudowano molo pływające w kształcie litery T o ramionach długości po 40m. Na przedłużeniu dolnego ramienia znajduje się platforma widokowa o wymiarach 5,0m x 5,0m. 
• Budowa dwóch pływających pomostów cumowniczych (jednego od strony cypla vis a vis Urzędu Miejskiego,  zaś drugiego – po drugiej stronie drogi krajowej nr 14, od strony lasku przy ul. Plażowej)
- Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KAROS H. Olchowski, A. Olchowska z miejscowości Sędławski w gminie Bartoszyce;
- Koszt: 41.862,23 zł brutto;
Wybudowano dwa pomosty cumownicze o tej samej konstrukcji i geometrii, przeznaczone będą do cumowania niewielkich jednostek pływających korzystających rekreacyjnie z zalewu. Jeden zlokalizowany od strony lasku przy ul. Plażowej, drugi – od strony cypla vis a vis ul. Młynarskiej. 
• Zakup 20 sztuk rowerów wodnych różnego typu (łabędź, samochód, delfin) 
- Wykonawca: PPHU NAVIGO z miejscowości Lipusz
- Koszt: 227.364,98 zł brutto;
Zakupiono: 10 rowerów wodnych typu łabędź, 5 – typu delfin i 5 – typu samochód. 
• Zakup dodatkowych konstrukcji dmuchanych do sezonowego parku wodnego.
- Wykonawca: SWIMSTONE z Wrocławia
- Koszt: 64.500 zł brutto;
Oferta Sezonowego Parku Wodnego poszerzona została o dodatkowe konstrukcje zabawowe. 
    Demontaż urządzeń istniejącego miejskiego placu zabaw i montaż nowych urządzeń (przy ul. Swoboda 2)
- Wykonawca: SUN+ Agnieszka Turowska z Gruszczyny
- Koszt: 299.983,43 zł brutto;
Zdemontowano urządzenia wysłużonego już, zniszczonego placu zabaw i zamontowano nowe urządzenia i konstrukcje rozwijające zarówno fizycznie/sprawnościowo, jak i intelektualnie. 
• Budowa parku linowego w lasku przy zalewie „Mrożyczka” (pomiędzy ul. Plażową
a drogą krajową nr 14), 

- Wykonawca: PROJECT OUTDOOR POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. z Bielska Białej
- Koszt: 445.584,72 zł brutto;
- przewidywany termin wykonania inwestycji –  październik  2017
Wybudowano dwie trasy parku linowego: trudniejszą - dla starszej młodzieży i dorosłych oraz łatwiejszą - dla dzieci 


19. Zakończenie budowy ul. Żwirki
W roku 2017 zakończyła się budowa ul. Żwirki na odcinku od Pl. Reymonta do ul. Granicznej. Inwestycja ta rozpoczęła się w sierpniu roku 2016.  Jej wykonawcą za 901.270,89 zł była firma Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa. W ramach inwestycji wybudowano brakujący fragment kanalizacji sanitarnej, kanalizację deszczową oraz nawierzchnię asfaltową i chodnik. Przedłużenie prac do połowy maja  2017 r. spowodowane było bardzo złymi warunkami atmosferycznymi. Przedłużające się ciągłe i intensywne opady deszczu rozmiękczyły teren i uniemożliwiły przeprowadzenie prac ziemnych w pierwotnym terminie. Z uwagi na te przeszkody termin zakończenia inwestycji został wydłużony do połowy maja i został on dotrzymany. 
 
 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.