GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  W sąsiedztwie plaży i kąpieliska na zalewie Mrożyczka w Głownie funkcjonują boiska do piłki plażowej, z których chętnie korzystają miłośnicy tej dyscypliny sportowej. W roku 2012 Głowno włączone zostało do Projektu Plażówka. Od tej chwili kolejne edycje turnieju odbywają się również w ramach Projektu Plażówka.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.
 • SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  To impreza z długoletnią już tradycją. W roku 2015 odbędzie się jej dwunasta edycja. Co roku na trasie spływu nurtem rzeki Mrogi rywalizuje kilkudziesięciu śmiałków. Swą wytrzymałość i determinację testują na około 5-kilometrowej trasie spływu z Dmosina do Głowna. Uczestnicy spływu zmuszeni są miejscami do przenoszenia kajaków i pokonywania rozmaitych przeszkód.
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.

Treść strony

Z ostatniej sesji

Na ostatniej sesji, 28 stycznia 2015 r. Rada Miejska w Głownie podjęła uchwały w sprawie:

- oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste niezabudowanej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy  położonej przy ul. Piaskowej 39, którą to – zgodnie z  obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przeznaczy pod rozbudowę i modernizację obiektów oczyszczalni ścieków komunalnych.

- wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, a oddanych w wieczyste użytkowanie (o przekształcenie dotychczasowego prawa wieczystego użytkowania tych nieruchomości w prawo własności zwrócił się do władz Gminy Miasta Głowno ich dotychczasowy użytkownik wieczysty tj. firma PRO-FART INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w  Łodzi.

- w sprawie ustalenia stawki przedmiotowej dotacji dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie w wysokości 19 zł/m2 z przeznaczeniem na administrowanie budynkami komunalnymi (daje to ogółem kwotę 200.000 zł).

- w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie w wysokości 3,97 zł/km z przeznaczeniem na utrzymanie komunikacji miejskiej (daje to ogółem kwotę 190.000 zł). Przyjęta stawka jest wyższa od tej obwiązującej w roku 2014 (było to 2,81 zł/km), albowiem zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 9 grudnia 2014 r. komunikacja miejska w Głownie od dnia 1 lutego 2015 r. będzie bezpłatna.

Dodatkowe przystanki na ul. Czackiego i Wojska Polskiego

Zgodnie z propozycją Burmistrza Głowna Rada Miejska w Głownie zmieniła wykaz przystanków komunikacji miejskiej. Jest ich 35, a te dodatkowe to: przystanek przy ul. Czackiego oraz przystanek przy ul. Wojska Polskiego (przy szpitalu) – zgodnie z  wnioskami płynącymi ze strony mieszkańców.

Wspólny Bilet Aglomeracyjny

Rada Miejska przychyliła się również do przedłożonej przez Burmistrza Głowna propozycji przystąpienia do międzygminnego porozumienia w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny. Dzięki tej decyzji, po podpisaniu stosownego aneksu do porozumienia – a to planowane jest na 23 lutego 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim, mieszkańcy Głowna korzystający z komunikacji kolejowej będą mogli korzystać z oferty Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego.

Radny Grzegorz Oraś Wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Obywatelskich

Rada Miejska w Głownie przyjęła również Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta Głowna na lata 2015-2017, dostosowała plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do uchwały budżetowej na rok 2015, włączyła do budżetu na rok 2015 dotacje dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  przeznaczoną na realizację kolejnej już edycji programu „Aktywna integracja w mieście Głowno”, jak również dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Głownie w osobie Radnego Grzegorza Orasia oraz przyjęła plany pracy poszczególnych komisji rady.

Rada nie przyjęła taryf opłat za wodę i ścieki. Co to oznacza?

4 głosami sprzeciwu przy dwóch głosach poparcia i ośmiu głosach wstrzymujących Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 marca 2015 do 29 lutego 2016 r.  

Co to oznacza? Z formalnego punktu widzenia, taryfy, które zostały zaproponowane przez MZWiK Sp. z o.o., ustalone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami – potwierdzeniem tego jest bowiem pozytywna ich weryfikacja przeprowadzona przez uprawnioną do tego firmę zewnętrzną.

Zgodnie z przedłożoną taryfą 1 m3 wody – w przypadku gospodarstw domowych, jednostek oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucji kultury, ośrodków sportowych, rolników indywidualnych, rodzinnych ogródków działkowych, schroniska dla zwierząt kosztować ma 2,98 zł netto (+ 8%VAT), a w przypadku pozostałych odbiorców wody – 3,03 zł/m3 (+ 8%VAT). Dla cen brutto oznaczałoby to wzrost odpowiednio o 3,2% oraz 2,71% w stosunku do stawek obowiązujących dotychczas.

1 m3 ścieków odprowadzanych do miejskiej kanalizacji – w przypadku pierwszej w/w grupy dostawców kosztować ma 6,31 zł, zaś w przypadku pozostałych dostawców – 6,38 zł/m3 (+ 8% VAT). Dla cen brutto oznaczałoby to wzrost odpowiednio o 1,49% oraz 1,92% w stosunku do stawek obowiązujących dotychczas.

Nie podjęcie uchwały przez Radę skutkuje tym, że taryfy zaproponowane przez MZWiK Sp. z.o.o. wejdą w życie po upływie 70 dni od chwili złożenia przez MZWiK Sp. z o.o. wniosku o zatwierdzenie taryf (o czym stanowi Art. 24 ust. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: „Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5,  taryfy  zweryfikowane  przez  wójta  (burmistrza,  prezydenta  miasta)  wchodzą  w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf").

Inwestycje zaplanowane przez MZWiK Sp. z o.o.

10 głosami poparcia przy 3 głosach sprzeciwu Rada Miejska w Głownie przyjęła plan rozwoju i modernizacji przedłożony przez MZWiK, a co się z tym wiążę – planowane przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane ze środków spółki MZWiK w latach 2015-2016:

- budowa kanału sanitarnego w ul. F. Marciniaka (43,9 tys. zł)

- budowa wodociągu w ul. F. Marciniaka (48 tys. zł)

- przedłużenie kanału sanitarnego o 25 m do posesji przy ul. 2C (16 tys. zł)

- prace modernizacyjne na Oczyszczalni Ścieków – etap I wraz  z projektem (1400 zł)

- zakup samochodu (100 tys. zł)

- wymiana azbestowego odcinka rurociągu od studni nr 1 (50 tys. zł)

- opracowanie projektu dla inwestycji pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głownie” część technologiczna etap II (160 tys. zł)

- wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Monte Cassino o długości 330 m (64 tys. zł)

- zakup ciągnika wraz z przyczepą – 150 tys. zł.

 

 

 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.