GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • Samorząd | 
 • 2015 | 
 • Budżet miejski na rok 2016 uchwalony | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  Organizatorem tej imprezy plenerowej jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku gromadzi ona na plenerowej scenie w Głownie blisko 400 muzyków. Festiwal łączy w sobie prezentację muzyczną z piknikiem. Uczestników konkursu ocenia profesjonalne jury złożone z wykształconych muzyków, kapelmistrzów i nauczycieli gry na instrumentach.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  To prawdziwe święto tańca. Jego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Imprezie patronuje Burmistrz Głowna, a odbywa się ona w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie. Ostatnia edycja przyciągnęła ponad 700 tancerzy z całej Polski.

Treść strony

Budżet miejski na 2016 rok uchwalony

W środę, 30 grudnia 2015 r. Rada Miejska w Głownie siedmioma głosami poparcia, przy dwóch głosach sprzeciwu i czterech głosach wstrzymujących, uchwaliła  budżet Gminy Miasta Głowno  na rok 2016. 


Projekt  budżetu na 2016 r.  autorstwa Burmistrza Głowna był szeroko dyskutowany na poprzedzających sesję kilku posiedzeniach komisji merytorycznych Rady Miejskiej.
Planowane dochody budżetu w roku  2016 to 33.146.602,17  zł, w tym dochody majątkowe - 350.000,00 zł. 
Planowane wydatki  budżetu w 2016 r.  to 35.688.575,90 zł, w tym wydatki majątkowe – 3.208.698,00 zł. 
Planowany deficyt stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 2.191.973,73 zł sfinansowany będzie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. 


Plan wydatków majątkowych na rok 2016 przedstawia się następująco:


1.    Budowa stacji obsługi tankowania lub ładowania transportu zbiorowego oraz zakup nowych autobusów hybrydowych lub autobusów elektrycznych w Głownie – I etap – 590.000 zł (to całkowity wkład Gminy Miasta Głowno w projekt ubiegający się o dofinansowanie unijne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych za pośrednictwem Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, całkowita wartość tego projektu to ponad 3 mln zł)
2.    Budowa ul. Dworskiej – I etap – 700.000 zł
3.    Budowa ulic w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1 – I etap: budowa ul. Żwirki na odcinku od Pl. Reymonta do ul. Granicznej wraz z wykonaniem niezbędnych odcinków kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej – 800.000 zł
4.    Wykonanie projektu odwodnienia ulic: Zabrzeźniańskiej, Skokowskiego i Wyszyńskiego wraz  z przebudową ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Prawej do ul. Popiełuszki – 180.000 zł
5.    Wykup gruntów pod projektowana ul. Wąską – 65.000 zł
6.    Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Głowna – I etap – 200.000 zł (projekt z dofinansowaniem unijnym w ramach ZIT)
7.    Modernizacja infrastruktury sieciowej i komputerowej w Urzędzie Miejskim w Głownie – 25.000 zł
8.    Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Głownie – 170.000 zł
9.    Wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura” na realizację projektu „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bakowych – 103.698 zł
10.    Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głowno – I etap – 375.000 zł (projekt z dofinansowaniem unijnym w ramach ZIT)
Łącznie  wydatki majątkowe Gminy Miasta Głowno na rok 2016 opiewają łącznie na 3.208.698 zł.


Planowana kwota dotacji udzielonych w roku 2016 z budżetu miejskiego to łącznie 2.574.445,40 zł, a rezerwa budżetowa to 255.000 zł. 


Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określono kwotą 240.000 zł i przypomnijmy, iż są one pokrywane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu tj. tzw. „kapslowego”. 


Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określono kwotą 86.000 zł i są one pokrywane wpływami z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.


 Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami określono kwotą 1.807.975,20 zł i są one pokrywane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 


Dotacja, jaka z budżetu Gminy Miasta Głowno w roku 2016 przekazana zostanie na działalność Miejskiego Zakładu Komunalnego to 290.000 zł, na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury – 340.000 zł, zaś na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej – 155.000 zł.


Tak jak w latach poprzednich najwyższą pozycję w wydatkach budżetu Gminy Miasta Głowno w roku 2016 stanowią wydatki na oświatę i wychowanie – 13.848.521,70 zł, co stanowi 38,8% wszystkich wydatków budżetu.  

Należy w tym miejscu podkreślić, iż planowana subwencja z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie szkół to niespełna 6 mln 400 tys. Zł. Pozostałą kwotę Gmina Miasta Głowno dokłada z własnych środków.  W całości gmina finansuje również funkcjonowanie przedszkoli miejskich oraz dotuje funkcjonowanie niepublicznych placówek przedszkolnych. 

Wydatki na pomoc społeczną  w roku 2016 zaplanowano na poziomie  6.789.978,00 zł, co stanowi 19,03% wszystkich wydatków budżetu i jest to drugi co do wielkości - po wydatkach oświatowych - wydatek naszego miasta. 


Poza uchwałą budżetową na rok 2016 Rada Miejska w Głownie podjęła ponadto uchwały porządkujące ostatecznie budżet miejski na rok 2015. 

 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.