GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  To prawdziwe święto tańca. Jego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Imprezie patronuje Burmistrz Głowna, a odbywa się ona w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie. Ostatnia edycja przyciągnęła ponad 700 tancerzy z całej Polski.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  Organizatorem tej imprezy plenerowej jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku gromadzi ona na plenerowej scenie w Głownie blisko 400 muzyków. Festiwal łączy w sobie prezentację muzyczną z piknikiem. Uczestników konkursu ocenia profesjonalne jury złożone z wykształconych muzyków, kapelmistrzów i nauczycieli gry na instrumentach.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.

Treść strony

Z sesji Rady Miejskiej w Głownie

Jednym z najważniejszych punktów ostatniej sesji Rady Miejskiej w Głownie, która odbyła się 25 listopada 2015 r. były uchwały dotyczące stawek podatków lokalnych na rok 2016.

Stawki podatku od nieruchomości

Najwięcej dyskusji wywołał projekt uchwały w sprawie określenia przyszłorocznych stawek podatku od nieruchomości, zakładający wzrost rzędu od 4 do 20 groszy na każdym metrze kwadratowym. W jej efekcie Rada Miejska 7 głosami sprzeciwu przy 5 głosach poparcia i 1 głosie wstrzymującym najpierw odrzuciła ten projekt. Doszło tym samym do sytuacji, w której w Głownie nie byłoby stawek zgodnych z uchwaloną 25 czerwca 2015 r. przez Sejm RP nowelizacją ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, a to skutkować musiałoby uniemożliwieniem prawidłowego naliczenia podatków za rok 2016. Wyjściem okazała się przerwa w obradach i spotkanie burmistrza z radnymi, podczas którego burmistrz zaproponował drugi projekt uchwały w sprawie przyszłorocznych stawek podatków od nieruchomości oczekując jednocześnie od radnych konkretnych już propozycji poprawek. Efektem było zgłoszenie przez radnych jednej tylko zmiany do pierwotnej propozycji burmistrza. Dotyczyła ona obniżki proponowanej przez burmistrza stawki podatku od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z kwoty 0,38 zł/m2 do 0,33 zł/m2 tj. o 5 groszy na każdym metrze kwadratowym (w roku 2015 jest to stawka 0,25 zł/m2). Drugi projekt uchwały ze wspomnianą jedyną zmianą i zachowaniem pozostałych propozycji burmistrza poparło 11 radnych, przy braku głosów sprzeciwu i dwóch głosach wstrzymujących.

 

Uchwalone przez Radę Miejską stawki podatku od nieruchomości na rok 2016 przedstawiają się następująco:

 1. 0,85 zł za 1 m2 – od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,
 2. 4,58 zł za 1 ha – od gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych,
 3. 0,33 zł za 1 m2 – od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
 4. 3 zł za m2 – od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, na których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a  w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 5. 0,69 zł za 1 m2 – od budynków mieszkalnych
 6. 20,46 zł za 1 m2 – od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 7. 9,92 zł za 1 m2 – od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
 8. 4,44 zł za 1 m2 – od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 9. 4,97 za 1 m2 – od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
 10. 2% wartości od budowli.

 

Rada Miejska podjęła ponadto uchwały: w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości oraz w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Głowna. Zwolnienie to dotyczy gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części wykorzystywanych do celów sportowych, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Stawki podatku od środków transportowych

 

11 głosami poparcia przy dwóch głosach wstrzymujących Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Stawki podatku od środków transportowych w roku 2016 przedstawiają się następująco:

 

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
 1. powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie – 568 zł
 2. powyżej 5,5 t do 9 t włącznie – 1022 zł
 3. powyżej 9 t do 12 t – 1250 zł

 

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

 

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON

Liczba osi, dopuszczalna masa                          całkowita   /w tonach/

Stawka podatku w złotych

     nie miej niż

mniej  niż

oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym  lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inny system

zawieszenia  osi

jezdnych

Dwie  osie   

12

        13

           1.330,00

      1.444,00

13

        14  

           1.444,00

       1.558,00

14

          15

           1.558,00

       1.672,00

15

 

           1.672,00

       1.784,00

Trzy  osie

12

        17

           1.672,00

       1.784,00

17

          19

           1.784,00

       1.900,00

19

          21

           1.900,00

      2.012,00

21

          23

           2.012,00

       2.124,00

23

          25

           2.124,00

       2.240,00

25

 

           2.240,00

       2.356,00

 Cztery osie i więcej

12

       25

           2.124,00

       2.240,00

25

       27

           2.240,00

       2.356,00

27

       29

           2.356,00

       2.468,00

29

       31

           2.468,00

       2.860,00

31

 

           2.580,00

       2.860,00 

 

 1.  od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton    -   1 608,00 zł ;

 

 1.  od ciągników siodłowych i balastowych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

 

STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO I BALASTOWEGO

O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ  12 TON

Liczba osi, dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa /w tonach/

      Stawka podatku  w  złotych

nie miej niż

 

 

 

mniej  niż

oś jezdna (osie)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inny system zawieszenia

osi  jezdnych

 

Dwie osie

 

 

 

    12

      18

              1.568,00

        1.682,00

    18

      25

              1.682,00

        1.794,00

    25

      31

              1.794,00

        1.910,00

    31

 

              1.910,00

        2.238,00

Trzy osie i więcej

    12

     40

              2.022,00

        2.102,00

    40

 

              2.590,00

        2.870,00

 

 1.  od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie
  z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)  -   935,00 zł;

 

 1.  od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według poniższych stawek:

 

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP LUB NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE
 Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNĄ  LUB  WYŻSZĄ  12 TON

Liczba osi , dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy /w tonach/

Stawka podatku  w złotych

 

nie miej  niż

 

mniej

niż

oś jezdna (osie )

z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem  uznanym za równoważne

 

Inny system  zawieszenia  osi jezdnych

 

Jedna oś

12

18

                 1.104,00

       1.218,00

18

25

                 1.218,00

       1.332,00

25

 

                 1.332,00

       1.446,00

Dwie osie

12

28

                1.332,00

       1.446,00

28

33

                1.446,00

       1.560,00

33

38

                1.560,00

       1.674,00

38

 

                2.014,00

       2.094,00

Trzy osie i więcej

12

38

                1.560,00

       1.674,00

38

 

                2.014,00

       2.094,00

 

 1.  od autobusów o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
 1. mniejszej niż 22 miejsca -                   1 478,00 zł;
 2. równej lub wyższej niż 22 miejsca -   1 820,00 zł;

 

Podatek rolny

Podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2016 jest cena skupu żyta, którą zgodnie z propozycją burmistrza Rada Miejska obniżyła z kwoty 53,75 zł do 53 zł. Tym samym kwota z 1 ha przeliczeniowego do podatku rolnego w 2016 r. wynosiła będzie 132,50 zł.

Rada Miejska przyjęła ponadto uchwałę w sprawie wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny i rolny.

Zmiany w budżecie

Na ostatniej sesji Rada Miejska w Głownie podjęła dwie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2015. Pierwsza z nich na kwotę 2.272,87 zł dotyczyła przesunięć środków finansowych w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 1 w Głownie (pomiędzy działami Edukacyjna opieka wychowawcza i Oświata i wychowanie), druga zaś – przeznaczenia kwoty 35.822 zł na wymianę: dwóch par drzwi dwuskrzydłowych wewnętrznych w SP3, dwóch par drzwi tarasowych i remont tarasu w MP1, dwóch par drzwi zewnętrznych w MP2 oraz na przebudowę pomieszczeń gospodarczych w budynku Gimnazjum Miejskiego w Głownie.

 

Nieruchomości

Rada Miejska w Głownie wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Głowno o łącznej powierzchni 0,0443 ha położonej przy ul. Kopernika 21a, a oddanej w wieczyste użytkowanie  PSS „Nadzieja” w Głownie.

Ponadto 11 głosami poparcia przy 1 głosie sprzeciwu i 1 głosie wstrzymującym, Rada Miejska w Głownie wyraziła zgodę na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat na rzecz spółki Jeronimo Martins Polska SA, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kopernika 33A o łącznej powierzchni 1778 m2 oraz niezabudowanych części nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Kopernika 33B o łącznej powierzchni 470 m2 w celu prowadzenia sklepu w branży spożywczej, chemii gospodarczej i artykułów przemysłowych (Biedronka).

Spółka Jeronimo Martins Polska SA – dotychczasowy dzierżawca części pawilonu handlowego przy ul. Kopernika 33A wystąpiła do Burmistrza Głowna  z wnioskiem o zawarcie nowej umowy najmu całego pawilonu handlowego wraz z gruntem położonym przed kotłownią osiedlową od strony ul. Kopernika (w celu urządzenia dodatkowego parkingu) – na okres 10 lat. Dotychczasowa umowa jest zawarta na okres do dnia 31 marca 2017 r. i obejmuje część budynku pawilonu handlowego – bez wydzielonego lokalu sklepowego o powierzchni 49m2 najmowanego przez zakład wędliniarski. Umowa z zakładem wędliniarskim wygasa 31 grudnia 2015 r.

Programy profilaktyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi

 i zielone światło dla gazyfikacji

Na ostatniej sesji Rada Miejska przyjęła Gminny Program Proflilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na rok 2016 oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Program współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rada Miejska udzieliła ponadto Burmistrzowi Głowna pełnomocnictwa do podpisania w imieniu Gminy Miasta Głowna porozumienia z firmą SIME POLSKA Sp. z o.o. w sprawie współdziałania w celu budowy sieci gazowej na terenie miasta Głowna i promowania wykorzystania gazu ziemnego jako paliwa o wysokiej efektywności ekonomicznej i sprawności energetycznej oraz sprzyjającego poprawie stanu środowiska.

 

 

 

 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.