GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.
 • MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  Organizatorem tej imprezy plenerowej jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku gromadzi ona na plenerowej scenie w Głownie blisko 400 muzyków. Festiwal łączy w sobie prezentację muzyczną z piknikiem. Uczestników konkursu ocenia profesjonalne jury złożone z wykształconych muzyków, kapelmistrzów i nauczycieli gry na instrumentach.
 • SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  To impreza z długoletnią już tradycją. W roku 2015 odbędzie się jej dwunasta edycja. Co roku na trasie spływu nurtem rzeki Mrogi rywalizuje kilkudziesięciu śmiałków. Swą wytrzymałość i determinację testują na około 5-kilometrowej trasie spływu z Dmosina do Głowna. Uczestnicy spływu zmuszeni są miejscami do przenoszenia kajaków i pokonywania rozmaitych przeszkód.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!

Treść strony

Z sesji Rady Miejskiej w Głownie

Głowno w POLCENTRUM

Na ostatniej sesji, 29 kwietnia 2015 r. Rada Miejska w Głownie jednomyślnie poparła projekt Burmistrza Głowna i wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Miasta Głowna do Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania POLCENTRUM. Tym samym wyraziła wolę współpracy przy realizowaniu celów określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju, która jest podstawą działania Stowarzyszenia. Gmina Miasta Głowna przystępuje do Stowarzyszenia jako członek zwyczajny, a jej reprezentantem w Stowarzyszeniu jest Burmistrz Głowna lub osoba przez niego upoważniona. Przystąpienie Gminy Miasta Głowno do POLCENTRUM  ma związek z nowym okresem programowania unijnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Członkowstwo to umożliwi Gminie Miasta Głowno, jak i organizacjom pozarządowym oraz mieszkańcom Głowna aplikowanie o środki unijne w ramach IV Osi Działania LEADER.

Urządzenia rekreacyjno – sportowe na Mrożyczkę

Już niejednomyślnie, Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2015 oraz w sprawie zmian budżetu Miasta Głowna na rok 2015. W pierwszym przypadku 7 głosami poparcia, przy 1 głosie sprzeciwu i 5 głosach wstrzymujących Rada Miejska w Głownie zdecydowała o przeniesieniu wydatków w łącznej kwocie 142.000 zł.  62 tys. zł z tejże puli przeznaczono na finansowanie umieszczenia trzech dodatkowych osób w domach pomocy społecznej, zaś 80 tys. zł – na sfinansowanie dostawy i montażu urządzeń sportowo-rekreacyjnych nad zalewem Mrożyczka (zdjęcia urządzeń u dołu strony). Pulę przeznaczoną na wyposażenie terenu rekreacyjnego nad zalewem Mrożyczka w urządzenia rekreacyjno-sportowe kolejną uchwałą ostatecznie zwiększono do kwoty 130 tys. zł (przy aprobacie 8 radnych, 1 głosie sprzeciwu oraz 3 głosach wstrzymujących).

Propozycja uatrakcyjnienia terenu rekreacyjnego nad zalewem Mrożyczka wiążąca się z wydatkiem 130 tys. zł wzbudziła wątpliwości niektórych radnych. Byli wśród nich radni Krzysztof Parol i Przemysław Kobacki, którym wprawdzie pomysł i proponowane atrakcje przypadły do gustu, ale jednocześnie obaj stanęli na stanowisku, że obecnie miasta na nie nie stać, i że dziś dla miasta ważniejsze są inne sprawy – jak choćby  budowa dróg. Radnych tych nie przekonały argumenty Burmistrza Głowna Grzegorza Janeczka, że 130 tys. zł wystarczy jedynie na wybudowanie 100 m drogi i pieniądze te nie rozwiążą problemu 40 km dróg gruntowych w mieście. Zauważyć jednak należy, że to problem nie tylko tej, ale i kilku poprzednich kadencji, a mimo to swego czasu nie rezygnowano z budowy placu zabaw w centrum miasta mimo, że dróg gruntowych  w mieście nie było mniej niż dziś.

W argumentacji tych, którzy wyrazili poparcie dla propozycji Burmistrza Głowna podkreślano, że zalew Mrożyczka i teren rekreacyjny wokół niego jest największym atutem miasta i czas najwyższy, by zgodnie z osią promocji miasta tj. ideą „Rodzinnej Re-Kreacji”, zacząć to miejsce uatrakcyjniać. Podkreślano również wagę tych atrakcji dla dzieci i osób, które z różnych powodów – najczęściej z braku funduszy – nie wyjeżdżają z Głowna na wakacje.  Radny Wojciech Baleja jako jedyny stanowczo sprzeciwił się  wydawaniu pieniędzy na atrakcje rekreacyjno-sportowe nad Mrożyczką i oświadczył, że jest przeciwny „Rodzinnej Re-Kreacji”.

Na ostatniej sesji Rada Miejska w Głownie podjęła również uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Głowno w roku 2015. Sezon kąpielowy na zbiorniku Mrożyczka w Głownie przy ul. Swoboda 2 określono od 15 czerwca do 30 września. Status kapieliska obliguje do monitorowania jakości wody na kąpielisku przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Próbki takie pobierane są i badane co dwa tygodnie.

Wiatraki

Z porządku obrad ostatniej sesji na wniosek radnego Krzysztofa Wawrzyna wycofany został projekt obywatelski mieszkańców Głowna w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2014 rady Miejskiej w  Głownie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Głowno obejmującego rejon ulic: Ostrołęckiej, Łowickiej, Bocznej, Dorzecznej, rzeki Brzuśni (…).

Mimo – wskazywanej przez radcę prawnego – niezgodności z obowiązującymi przepisami – wnioskodawcy tj. mieszkańcy Głowna, którzy zgłosili inicjatywę uchwałodawczą za pośrednictwem radnego Wojciecha Balei, nie zdecydowali się na wycofanie z porządku obrad sesji Rady Miejskiej, projektu uchwały w sprawie nieuwzględniania w zmianach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Głowno obejmującego tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz tereny zabudowy zagrodowej możliwości lokalizacji turbin wiatrowych.

Radca prawny wyjaśniał, że wprawdzie Rada Miejska ma możliwość wpływania na merytoryczną zawartość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale - w tym konkretnym przypadku – nie w tym momencie. Zwracał uwagę, że procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego ma swój ściśle określony przebieg i należy się do niej stosować. Dlatego też, po wszczęciu procedury sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego Rada Miejska nie ma kompetencji do podejmowania uchwał kształtujących jego treść. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może składać uwagi ale dopiero w terminie wskazanym w ogłoszeniu o wyłożeniu planu do publicznego wglądu, a to – w tym konkretnym przypadku – jeszcze nie nastąpiło. Dopiero po przedstawieniu projektu planu, rada może stwierdzić konieczność przeprowadzenia w nim zmian.

Ostatecznie projekt uchwały przepadł w głosowaniu radnych – ze względu na wady natury prawnej. Tylko jeden radny udzielił mu poparcia, 4 radnych głosowało przeciw, zaś 6 wstrzymało się od głosu. Zarówno Burmistrz Głowna, jak i radni zapewnili jednak, że jeśli mieszkańcy turbin wiatrowych nie chcą w swym sąsiedztwie, to ani Burmistrz , ani Rada nie będą działać wbrew nim.

Jednocześnie Burmistrz Grzegorz Janeczek przypominał, że 4 maja 2014 r. upływa termin składania wniosków do projektu planu.

Komendant Komisariatu Policji w Głownie Cezary Szczerbiak zapoznał Radę Miejską ze sprawozdaniem z działań policji w roku 2014 oraz ze stanem bezpieczenstwa w mieście.

Popierając stanowisko Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie zmniejszania etatów Policji, na podstawie § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu Miasta Głowna Rada Miejska w Głownie podjęła apel poniższej treści:

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta, Rada Miejska
w Głownie stanowczo przeciwstawia się decyzjom organów centralnych likwidującym kolejne etaty funkcjonariusz Policji na terenie Powiatu Zgierskiego.

Apelujemy o zachowanie obecnej liczby etatów funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Głownie, ponieważ jesteśmy przekonani, że jest to warunek konieczny zachowaniu odpowiedniego ładu społecznego i poczucia bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.