GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku gromadzi blisko 400 zawodników w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  Organizatorem tej imprezy plenerowej jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku gromadzi ona na plenerowej scenie w Głownie blisko 400 muzyków. Festiwal łączy w sobie prezentację muzyczną z piknikiem. Uczestników konkursu ocenia profesjonalne jury złożone z wykształconych muzyków, kapelmistrzów i nauczycieli gry na instrumentach.

Treść strony

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Głownie

Zmiany w budżecie, polegające na zabezpieczeniu środków pod inwestycje, które mają szansę na dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, przyjęli radni podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Głownie. Rada przyjęła także m.in. nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Miasta Głowno, który podlegał zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego ZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na przygotowanie inwestycji, które mogą otrzymać dofinansowanie z Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego i Funduszu Dróg Krajowych. Gmina Miasta Głowno złożyła bowiem 4 propozycje projektowe do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w celu wprowadzenia za jego pośrednictwem do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nowych zadań realizowanych przez gminę w trybie pozakonkursowym (ZIT). Zgłoszono następujące projekty:
- Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie – 32 500,00 zł;
- Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Głownie – 32 500,00 zł;
- Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Głownie – 32 500,00 zł;
- Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1 - 38 500,00 zł
.

Wyżej wymienione kwoty pozwolą na zabezpieczenie środków na wykonanie prac dokumentacyjnych. W przypadku zaakceptowania tych projektów przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, konieczne bowiem będzie opracowanie dokumentacji technicznej, audytów energetycznych oraz dokumentacji aplikacyjnej dla każdego z przedmiotowych zadań. Na ten cel proponuje się zatem zabezpieczenie środków w wysokościach określonych w projekcie uchwały. Przewiduje się, że termin składania wniosków o dofinansowanie będzie obejmował okres od stycznia do marca 2020 roku, dlatego cała dokumentacja powinna być przygotowana jeszcze w roku bieżącym. W przypadku uzyskania dofinansowania, Gmina będzie mogła liczyć na dofinansowanie rzędu do 85% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Ponadto Gmina Miasta Głowno zamierza aplikować w lipcowym naborze o środki z Funduszu Dróg Samorządowych, który jest w gestii Wojewody Łódzkiego. Lipcowy nabór obejmował będzie zadania przeznaczone do realizacji w 2020 roku, jednakże składając wnioski Gmina będzie musiała dysponować już zaktualizowaną dokumentacją projektową i kosztorysową. Zaproponowane w projekcie uchwały kwoty będą przeznaczone na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Aby przygotować się do naboru konieczne jest rozpoczęcie prac w najbliższym terminie. Przewidziano, że do dofinansowania zostaną zgłoszone następujące zadania:
- „Budowa ul. Polnej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Ułańskiej oraz budowa
ul. Ułańskiej w Głownie” -  10 000,00 zł ;
- „Budowa ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Rataja do ul. Żwirki oraz od ul. Żwirki do ul. Dworskiej, wraz z budową ul. Sportowej w Głownie”
– 10 000,00 zł.
Przewiduje się, że w przypadku uzyskania dofinansowania z ŁUW gmina będzie mogła liczyć na 50% dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych.

O 50 000,00 zł. zwiększono także wydatki w związku z inwestycją „Wykonanie projektu: Budowy ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Popiełuszki do ul. Skokowskiego, przebudowy ul. Skokowskiego na odcinku od ul. Zabrzeźniańskiej od ul. Karasickiej, budowy ul. Olszowej, Ptasiej i Woskowej wraz z utwardzeniem działki nr 30 przy ul. Topolowej (droga dojazdowa do posesji)”. W związku z prowadzonymi od kilku lat inwestycjami na ul. Wyszyńskiego, planuje się dokończyć planowany zakres robót i w tym celu zlecić wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka od ul. Popiełuszki do ul. Skokowskiego tj. na odcinku, na którym aktualnie budowana jest kanalizacja deszczowa. Ponadto w planach jest zlecenie wykonania projektu przebudowy ul. Skokowskiego na odcinku od ul. Zabrzeźniańskiej do ul. Karasickiej, która obejmowałaby wymianę istniejącego chodnika z wjazdami i przebudowę infrastruktury kanalizacyjnej kolidującej z chodnikiem oraz wykonanie nowej nakładki asfaltowej. Dodatkowo planowane jest wykonanie dokumentacji, pozwalającej na utwardzenie ulic Olszowej, Ptasiej i Woskowej oraz działki nr 30, stanowiącej dojazd do posesji zlokalizowanych przy ul. Kolejowej, pomiędzy ul. Ptasią i Miodową.

Zgodnie z ustaleniami z marcowej sesji, radni zwiększyli także kwotę dotacji dla organizacji pozarządowych o 25 000,00 zł. Pieniądze te zostaną rozdysponowane między organizacje i stowarzyszenia na drodze konkursu. O środku te mógłby się starać m.in. klub Iskra Głowno.

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.