GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.

Treść strony

XI sesja Rady Miejskiej w Głownie

Kilka istotnych zmian w budżecie Głowna dokonali radni podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Zabezpieczono m.in. środki na realizację zwycięskich projektów z Budżetu Obywatelskiego, zwiększono wydatki na remont Szkoły Podstawowej nr 1 oraz na utrzymanie gminnych dróg gruntowych oraz dofinansowano zakup samochodu pożarniczego dla PSP w Zgierzu.

  W związku z zatwierdzeniem wyników głosowania na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Głowna na 2019 rok, radni przenieśli kwotę 150.000 zł na realizację zwycięskich projektów, z których każdy opiewa na kwotę 50 tys. zł. Należą do nich: Oczyszczanie kąpieliska „Czysty zalew Mrożyczka”, Plac zabaw Kopernika oraz Oświetlenie dróg osiedlowych na terenie wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Sikorskiego 51/57. 
    O kwotę 180.000 zł zwiększono natomiast wydatki związane z remontem SP1 w Głownie. Ponadto o 80.000 zł zwiększono środki na utrzymanie gminnych dróg gruntowych, 15.000 zł przeznaczono na naprawę awarii sieci melioracyjnej, a kwotą 14.000 zł wsparto finansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP w Zgierzu. Na prośbę TPZ Arkadia w Głownie dokonano także przesunięcia 17.000 zł z przeznaczeniem na budowę drewnianego pomieszczenia na słomę, służącą do ocieplania bud dla zwierząt schroniskowych. O 8.000 zł zwiększono też wydatki na przeglądy urządzeń kotłowni oraz koszty odbioru zbiornika gazu dla Hali Widowiskowo-Sportowej przy SP2 w Głownie.
     Radni przyjęli także ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Głowna za 2018 rok oraz podjęli uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny przysługuje tzw. wrażliwym odbiorcom energii elektrycznej, czyli osobom uprawnionym do dodatków mieszkaniowych, pod warunkiem, że mają zawartą umowę sprzedaży prądu.

Ponadto radni wyrazili zgodę na:

 • odpłatne obciążenie służebnością gruntową, na czas nieoznaczony, części nieruchomości gruntowej będącej współwłasnością Gminy Miasta Głowno, położonej w Głownie przy ulicy gen. Józefa Sowińskiego 3, w celu wybudowania i eksploatacji przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
 • oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na okres wynoszący 5 lat, na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” z siedzibą w Głownie, lokalu usytuowanego w piwnicy budynku administracyjnego znajdującego się na nieruchomości położonej w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1;
 • zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Głowno, oddanych w użytkowanie wieczyste, położonej w Głownie przy ul. Dworskiej 7 na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego tej nieruchomości tj. firmy FHU GAJ-POL z/s w Domaniewicach oraz nieruchomości  położonej w Głownie przy ul. Myśliwskiej 7 na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego tej nieruchomości tj.  Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska” w Głownie.
 • sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Głowno, położonej w Głownie przy ulicy Dworskiej 23,
 • odpłatne obciążenie służebnością przesyłu na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Głowno, położonej przy ulicy Swoboda 2, na rzecz spółki pod firmą PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna w celu doprowadzenia linii energetycznej kablowej i ustawienia stacji transformatorowej oraz na prawie dostępu do wymienionej infrastruktury w celu jej eksploatacji, konserwacji i modernizacji.

     Radni ustalili również stawkę dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie do przewozu komunikacją miejską w wysokości 4,30 zł za 1 km, oraz stawkę dotacji przedmiotowej do utrzymania bieżącego mieszkalnej powierzchni użytkowej w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Komunalny w Głownie w roku 2019 w wysokości 10,31 zł za jeden metr kwadratowy. Podczas sesji określono także stawki opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych w celu :

1) prowadzenia robot w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, oraz w celach innych niż wymienionych w pkt 1-3, tj. w szczególności składowanie gruzu, śmieci w pasie drogowym, ustawienie kontenera stawki opłat za każdy dzień zajęcia wynoszą:

 • przy zajęciu chodnika, zieleńca, pobocza , rowu – 5.00 zł
 • przy zajęciu jezdni do 50 % szerokości – 7.00 zł
 • przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 9.00 zł

​2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustalono roczne opłaty:

 • w pasie drogowym dróg gminnych z wyłączenim obiektów mostowych – 8,00 zł.
 • na obiekcie mostowym – 80,00 zł

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:

 • za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy kiosku handlowego lub usługowego – 1.00 zł
 • za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy tymczasowych stoisk handlowych – 5.00 zł
 • za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów – 1.00 zł
 • za 1 m2 powierzchni reklamy – 2.00 zł

     W związku z reformą oświaty i zmianami struktury szkół podstawowych konieczne było także ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Głowno oraz określenie granice obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Głowno od dnia 1 września 2019 roku.
Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Głownie będą zaliczały się ulice: Plac Kazimierza Wielkiego, Plac Władysława Reymonta, Plac Wolności, 11 Listopada, Bielawska, Błotna, Boczna,  Jana Bytnara, prof. Romualda Adama Cebertowicza, Fryderyka Chopina, Cicha, Czerwona, Dolna, Dorzeczna, Dworska, Garbarska, Górna, Graniczna, Grunwaldzka, Władysława Jabłońskiego, Jasna, Kamieńska, Aleksandra Kamińskiego, Marcina Kasprzaka, Jana Kilińskiego, Kolejowa do nr 35, hr. Aleksandry Komorowskiej, ks. Stanisława Konarskiego, Koralowa, Tadeusza Kościuszki, Krótka, Krucza, Lekarska, Bolesława Limanowskiego, Łąkowa, Łowicka, Łysogórska, Mała, Andrzeja Małkowskiego, Floriana Marciniaka, Młynarska, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Nowa, Okopowa, Stefana Okrzei, Elizy Orzeszkowej, Ostrołęcka, Partyzantów, Piątkowska, marsz. Józefa Piłsudskiego, Północna, Prosta, Przyłąkowa, Macieja Rataja, Robotnicza, Rybacka, Henryka Rynkowskiego, Sosnowa, gen. Józefa Sowińskiego, Spacerowa, Sporna, Sportowa, Spółdzielcza, Strażacka, Swoboda, Szkolna, ks. Piotra Ściegiennego, Śląska, Targowa, Wąska, Wesoła, Wiejska, Stanisława Wigury, Wilcza, Wiśniowa, Wodna, Wojska Polskiego, Wschodnia, Wysoka, Stanisława Wyspiańskiego, Zacisze, Zakątna, Zakopiańska, Zgierska, Złota, Stefana Żeromskiego, Pilota Franciszka Żwirki.

Do obwodu Szkoły Podstawowej  Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie będą zaliczały się ulice: gen. Władysława Andersa, Władysława Broniewskiego, Tadeusza Czackiego, Hetmana Stefana Czarnieckiego, Fabryczna, Jakuba Głowińskiego, Hubala, Huta Józefów, Jana Kasprowicza, Jana Pawła II, Konstytucji 3 Maja, Mikołaja Kopernika, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kwiatowa, Leśna, Letnia, Adama Mickiewicza, Morska, Ludwika Norblina, Obrońców Westerplatte, Emilii Plater, Plażowa, Polna, Sasanek, gen. Władysława Sikorskiego, Marii Skłodowskiej Curie, Juliusza Słowackiego, Ludwika Solskiego, Andrzeja Struga, mjr. Henryka Sucharskiego, św. Barbary, Juliana Tuwima, Ułańska, Wodociągowa, Wyzwolenia w 1918 roku, Zwycięzców spod Monte Cassino.

Do obwodu Szkoły Podstawowej  Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie będą zaliczały się ulice, 18 Stycznia 1493 roku, Akacjowa, Adama Asnyka, Norberta Barlickiego, Bartnicza, gen. Józefa Bema, Brzozowa, Bukowa, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Dębowa, Główna, Grzybowa, Harcerska, Jesionowa, Jodłowa, Karasicka, Kasztanowa, Kolejowa od nr 36, Konarowa, Lewa, Łączna, Łódzka, Kornela Makuszyńskiego, Miła, Miodowa, Moczydła, Modrzewiowa, Mokra, Myśliwska, Zofii Nałkowskiej, Ogrodnicza, Okrężna, Olszowa, Juliusza Ordona, Pasterska, Piaskowa, Piękna, Podleśna, Południowa, ks. Jerzego Popiełuszki, Prawa, Bolesława Prusa, Przełajowa, Ptasia, Rakarska, Rodzinna, Henryka Sienkiewicza, gen. Juliana Skokowskiego, Skrętna, Jana III Sobieskiego, Sucha, Świerkowa, Tatrzańska, Topolowa, Torowa, Romualda Traugutta, Woskowa, Wrzosowa, kard. Stefana Wyszyńskiego, Zabrzeźniańska, Zachodnia, Zagajnikowa, Zakręt, Zamiejska, Gabrieli Zapolskiej, Zielona, Ziewanicka, Żołędziowa.

  Miejskiemu Żłobkowi w Głownie radni powierzyli wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną miejskich przedszkoli oraz żłobka (dotychczas funkcję tę pełniło Gimnazjum Miejskie, które ulegnie wygaszeniu 31 sierpnia 2019 roku). Jedna z ostatnich uchwał podczas sesji było dołączenie radnej Teresy Banaszkiewicz do składu Komisji  Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.