GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • Samorząd | 
 • 2019 | 
 • XII sesja Rady Miejskiej w Głownie | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  To impreza z długoletnią już tradycją. W roku 2015 odbędzie się jej dwunasta edycja. Co roku na trasie spływu nurtem rzeki Mrogi rywalizuje kilkudziesięciu śmiałków. Swą wytrzymałość i determinację testują na około 5-kilometrowej trasie spływu z Dmosina do Głowna. Uczestnicy spływu zmuszeni są miejscami do przenoszenia kajaków i pokonywania rozmaitych przeszkód.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.

Treść strony

XII sesja Rady Miejskiej w Głownie

 

Burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek z wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018. Obie uchwały zostały podjęte przez Radę Miejską w Głownie jednogłośnie. Budżet miasta sfinansuje kwotą 330 tys. zł wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Głowna. Opłaty dla mieszkańców pozostaną na dotychczasowym poziomie.
 
W dniu 31 maja 2019 r. (a więc zgodnie z ustawowym terminem) burmistrz przekazał radzie miejskiej „Raport o stanie Gminy Miasta Głowno za rok 2018”. Dokument ten został przedstawiony radnym po raz pierwszy, a jego przygotowanie było wymogiem nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. We wstępie do debaty nad wspomnianym raportem burmistrz omówił jego założenia, akcentując m.in. wpływ wysokości dochodów na ilość inwestycji w mieście. Szczególną uwagę burmistrz zwrócił na finansowanie oświaty w Głownie. Miasto bowiem, by zapewnić wysoką jakość nauczania, każdego roku przeznacza na szkolnictwo poważne środki, gdyż subwencja oświatowa pokrywa jedynie część niezbędnych wydatków. Wystarczy wspomnieć, że z całości wydatków na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą w świetlicach szkolnych, które w roku 2018 wyniosły 16 782 707,18 zł, subwencja z budżetu państwa to jedynie 9 822 067,00 zł. Kolejne 831 276, 91 zł to dotacje celowe. Udział Gminy Miasta Głowno wyniósł natomiast 6 129 363,27 zł. Zjawisko systematycznego zwiększania wydatków gmin na cele oświatowe datuje się od 1997 r., kiedy to samorządy przejęły zadania związane z oświatą. Sytuacja ta ma charakter ogólnopolski, co oznacza też, że samorządy zmuszone są do zmniejszania z tego powodu wydatków inwestycyjnych.
 
Kolejnym punktem w porządku obrad miała być debata z udziałem radnych oraz mieszkańców nad wspomnianym raportem. Nikt z mieszkańców Głowna nie zgłosił się jednak do debaty. Głos w sprawie raportu zabrał natomiast radny Michał Miazek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który w imieniu komisji stwierdził, że przedstawiony przez burmistrza dokument jest klarowny i w sposób spójny charakteryzuje obraz działań gminy w roku 2018. W związku z tym Rada Miejska w Głownie jednogłośnie udzieliła burmistrzowi wotum zaufania.
Następnie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Głowna za 2018 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej oraz innymi wymaganymi dokumentami, radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. 
 
Radni podjęli także szereg uchwał o charakterze budżetowym.
 • Do budżetu na 2019 r. przeniesiono wydatki niewygasające z 2018 r., które nie zostaną wykorzystane do  30 czerwca 2019 r. dotyczące następujących inwestycji:
  „Wykonania odwodnienia ul. Zakopiańskiej” – 29 520,00 zł,
  „Opracowania dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Szkolnej – 19 680,00 zł,
  „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Głowno ograniczonej linią kolejową Bednary-Łódź Kaliska oraz granicą miasta Głowno – 99 630,00 zł.
 • O kwotę 330 000,00 zł zmniejszono wydatki na zakup autobusów (ze względu na wcześniejszą decyzję o sfinansowaniu go przez leasing), zwiększając o tę samą kwotę wydatki na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Głowna”. Dotychczasowe dofinansowanie tego zadania wynosiło ok. 20 proc., co oznaczało wydatek z budżetu miasta w kwocie ok. 0,5 mln zł. Obecnie poziom dofinansowania do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wyniesie ok. 830 tys. zł.
 • Kwotą 2500,00 zł Głowno wspomogło Miasto Zgierz w inicjatywie utworzenia muralu upamiętniającego 100-lecie powołania Policji Państwowej.
Ponadto radni wyrazili zgodę na:
 • odpłatne obciążenie służebnością gruntową, na czas nieoznaczony, części nieruchomości gruntowej będącej współwłasnością Gminy Miasta Głowno, położonej w Głownie przy ulicy gen. Swińskiego i ul. Jabłońskiego, na rzecz spółki pod firmą PAX Wrońscy Sp. jw celu doprowadzenia instalacji kanalizacji sanitarnej oraz jej eksploatacji, konserwacji i modernizacji;
 • na  oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na okres wynoszący 3 lat, na rzecz Zarządu Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Głownie, lokalu usytuowanego w budynku administracyjnym znajdującym się w nieruchomości położonej w Głownie przy ul.  Norblina 1;
 • zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Głowno, oddanych w użytkowanie wieczyste, położonej w Głownie przy ul. Sikorskiego 98 na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego tej nieruchomości  tj.  Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska” w Głownie;
 • oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na kolejny okres wynoszący 3 lata, na rzecz dotychczasowych dzierżawców, części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Głowno, położonych w Głownie przy ul. Kopernika z przeznaczeniem na cele garażowe;
 
Radni postanowili ponadto pozostawić bez rozpatrzenia anonimową skargę z dnia 27 maja 2019 roku przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki oraz powołali nowy zespół opiniujący kandydatów na ławników. Dodatkowo decyzją radnych stadion miejski przy ul. Kopernika 45 otrzymał imię Tomasza Szcześniaka – powszechnie lubianego, byłego trenera Stali Głowno, który w ubiegłym roku przegrał walkę z chorobą. Radni zwolnili też dyrektorów miejskich przedszkoli oraz dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głownie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w roku szkolnym 2019/2020. Uchwałą Rady Miejskiej w Głownie zakończono także działalność Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Głownie. Zarówno burmistrz, jak i radni dziękowali dyrektor szkoły Edycie Strumian za wzorowe kierowanie placówką. Dyrektor przekazała natomiast na ręce przewodniczącego rady Grzegorza Szkupa pamiątkową tarczę szkoły.
 
Na koniec sesji głos zabrał radny Michał Miazek, który poinformował oficjalnie radę o powołaniu go na funkcję Skarbnika Województwa Łódzkiego. Dziękując radnemu za dotychczasową współpracę i podkreślając jego wiedzę oraz profesjonalizm, burmistrz Grzegorz Janeczek życzył mu jednocześnie wiele sukcesów na tak odpowiedzialnym stanowisku. Przyjmując posadę skarbnika w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Michał Miazek musi zrzec się mandatu radnego Rady Miejskiej w Głownie. W związku z tym zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające w okręgu, z którego został on wybrany jesienią ubiegłego roku.
 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.