GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  Organizatorem tej imprezy plenerowej jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku gromadzi ona na plenerowej scenie w Głownie blisko 400 muzyków. Festiwal łączy w sobie prezentację muzyczną z piknikiem. Uczestników konkursu ocenia profesjonalne jury złożone z wykształconych muzyków, kapelmistrzów i nauczycieli gry na instrumentach.

Treść strony

Z sesji Rady Miejskiej - więcej inwestycji w roku 2014

W środę, 26 lutego 2014 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Głownie, podczas której radni wypowiedzieli się w kilku kluczowych dla funkcjonowania miasta kwestiach.

Jednogłośne „TAK” dla zaproponowanych przez Burmistrza inwestycji

Jedną z najważniejszych decyzji, jakie zapadły podczas tych obrad była jednomyślna akceptacja radnych dla przedłożonego przez Burmistrza Głowna projektu uchwały, na mocy której na dodatkowe inwestycje w roku 2014 przeznaczono znaczną część ponad 5,5 –milionowej puli oszczędności wygenerowanych w roku 2013 po zbilansowaniu ubiegłorocznych dochodów i wydatków miasta, rozdysponowana w części na dodatkowe inwestycje.  Swoje jednogłośne poparcie wyraziło dla tej propozycji Burmistrza 12 obecnych wówczas na sali obrad radnych.

Przypomnijmy, że już przy podejmowaniu uchwały budżetowej na rok 2014 (w listopadzie 2013 r.) Burmistrz Głowna zapowiadał włączenie nadwyżki budżetowej z roku 2013 do budżetu na rok 2014 i poszerzenie w związku z tym listy zaplanowanych na rok 2014 inwestycji miejskich. Tak też się stało. Zanim jednak Burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej stosowny projekt uchwały w tej sprawie – zgodnie z wcześniejszymi swymi deklaracjami – dodatkowe zadania inwestycyjne na rok 2014, skonsultował podczas spotkań z radnymi, przewodniczącym Rady Miejskiej w Głownie Grzegorzem Szkupem oraz przewodniczącymi poszczególnych komisji Rady Miejskiej.

Projekt uchwały będący plonem tych konsultacji zyskał w efekcie pozytywne opinie poszczególnych komisji Rady Miejskiej.

Wygenerowane w roku 2013 oszczędności budżetowe pozwoliły zatem na rozszerzenie listy zaplanowanych na 2014 rok zadań inwestycyjnych z pierwotnych 2 do 12. Rezerwowana na nie pula zwiększona została z pierwotnych 700 tys. zł  do ponad 3 mln zł.

Co z pozostałymi oszczędnościami z roku 2013? Kwota 2 mln zł stanowić będzie póki co zabezpieczenie miejskich dochodów na wypadek, gdyby w tym roku nie udało się uzyskać zaległego czynszu od Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności. Nierozdysponowana pozostaje również kwota ponad 1 mln zł. W pierwotnym projekcie budżetu na rok 2014 bowiem, dochody majątkowe (m.in. ze sprzedaży mienia komunalnego) szacowano na poziomie ponad 1 mln 800 tys. zł. Za bardziej realne szacunki w obecnej chwili przyjmuje się uzyskanie dochodów na poziomie ok. 650 tys. zł. Jeśli jednak do budżetu miejskiego wpłyną należne miastu zaległości czynszowe WSInfiU lub też uda się pozyskać wyższe niż założono dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, wówczas na dodatkowe inwestycje miejskie będą mogły zostać przeznaczone kolejne wolne środki.

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2014 po ostatnich zmianach:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej wraz z odtworzeniem nawierzchni – 520 tys. zł (to wkład finansowy Gminy Miasta Głowno w inwestycję realizowaną przez Gminę Dmosin, albowiem znaczna część tej ulicy znajduje się w granicach administracyjnych tej gminy).
2. Budowa szybu windowego zewnętrznego przy budynku przychodni Remedium – 200 tys. zł
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 – 775.470 zł (miasto ubiega się w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie 1/3 kosztów tego zadania)
4. Budowa boisk do tenisa ziemnego – 380 tys. zł (miasto ubiega się w Ministerstwie Sportu o 50% dofinansowanie tego zadania)
5. Budowa ul. Prawej – 480 tys. zł
6. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Złotej wraz z odwodnieniem i budowa kanalizacji deszczowej – 150 tys. zł
7. Zagospodarowanie terenu parkingu – ryneczku przy osiedlu Kopernika I etap – 115 tys. zł
8. Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Sikorskiego – 185 tys. zł
9. Wymiana wrót garażowych w budynku przy ul. Złotej 1 użytkowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Głownie – 67 tys. zł
10. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu budynku przy ul. Łowickiej 8 użytkowanym przez TKKF Expandor – 10 tys. zł
11. Wykonanie projektu i odwodnienia ul. Wyzwolenia – 150 tys. zł
12. Modernizacja Archiwum Urzędu Miejskiego w Głownie – 28 tys. zł (zalecenie Państwowego Archiwum)

Ponadto Rada Miejska w Głownie podjęła uchwały w sprawie:

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego tereny położone  w rejonie ulic: Łowickiej, Zgierskiej, Strażackiej, Młynarskiej, Placu Wolności oraz tereny przyległe do Zalewu Mrożyczka

- oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy

- utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

- uchwalenia Statutu Miasta Głowna

oraz przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „BZURA” w związku z wycofaniem się Łęczycy i Łowicza oraz przystąpieniem Aleksandrowa Łódzkiego.

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.