GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • 2018 | 
 • Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi Głowna absolutorium za rok 2017 | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  To prawdziwe święto tańca. Jego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Imprezie patronuje Burmistrz Głowna, a odbywa się ona w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie. Ostatnia edycja przyciągnęła ponad 700 tancerzy z całej Polski.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  To impreza z długoletnią już tradycją. W roku 2015 odbędzie się jej dwunasta edycja. Co roku na trasie spływu nurtem rzeki Mrogi rywalizuje kilkudziesięciu śmiałków. Swą wytrzymałość i determinację testują na około 5-kilometrowej trasie spływu z Dmosina do Głowna. Uczestnicy spływu zmuszeni są miejscami do przenoszenia kajaków i pokonywania rozmaitych przeszkód.
 • MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  Organizatorem tej imprezy plenerowej jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku gromadzi ona na plenerowej scenie w Głownie blisko 400 muzyków. Festiwal łączy w sobie prezentację muzyczną z piknikiem. Uczestników konkursu ocenia profesjonalne jury złożone z wykształconych muzyków, kapelmistrzów i nauczycieli gry na instrumentach.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.

Treść strony

Rada Miejska udzieliła absolutorium Burmistrzowi Głowna Grzegorzowi Janeczkowi za 2017 rok

W środę, 27 czerwca 2018 r. Rada Miejska w Głownie 9 głosami poparcia przy dwóch głosach wstrzymujących (obecnych na sali 11 radnych), udzieliła Burmistrzowi Głowna Grzegorzowi Janeczkowi absolutorium za rok 2017.

Głosowanie nad uchwałą absolutoryjną poprzedziło jednomyślne zatwierdzenie przez radnych sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017.

Wcześniej Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej poddała analizie przychody i rozchody budżetu, poziom zadłużenia miasta na koniec roku 2017, wynik budżetu, realizację wydatków miasta w roku 2017,
co stało się podstawą do wystąpienia do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głowna za rok 2017. Wniosek ten komisja w pełnym składzie zaakceptowała jednogłośnie.

W sesji absolutoryjnej uczestniczył Grzegorz Janeczek, który z dniem 20 czerwca 2018 r. przestał pełnić funkcję Burmistrza Głowna. Po podjęciu przez Radę Miejską uchwały absolutoryjnej, podziękował radnym za współpracę.

W 2017 roku budżet miasta Głowna został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 6.099.563,77 zł, a po stronie wydatków - o kwotę 6.277.899,54 zł.

Dochody zamknęły się kwotą 49.078.460,86 zł i stanowiły 99,93 % planu, zaś wydatki – kwotą 50.217.190,23 zł i stanowiły 97,58% planu.

Co istotne, rok budżetowy 2017 zakończony został zmniejszeniem planowanego deficytu z pierwotnie planowanych 2.349 277,41 zł do  1.138.729,37 zł.

Wydatki majątkowe w roku 2017:

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Budowa stacji obsługi tankowania transportu zbiorowego oraz zakup nowych autobusów hybrydowych zasilanych CNG w Głownie

646 653,54 zł  

Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 ul Bielawska
w Głownie II etap

51 000,00 zł

Budowa ul. Limanowskiego wraz z budową chodników i zjazdów
o posesji

232 113,20 zł

Budowa chodnika na ulicy Kopernika (budżet obywatelski)

123 719,00 zł

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nałkowskiej, części ul. Ordona
i części ul. Traugutta

413 799,58 zł

Budowa ul. Wyszyńskiego od ul. Prawej do ul. Popiełuszki wraz
z przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej - II etap

296 896,77 zł

Budowa ul. Juliana Tuwima

525 128,40 zł

Wykonanie projektu przebudowy ul. Południowej

11 535,00 zł

Modernizacja schodów i chodnika przy budynku Urzędu Miejskiego
w Głownie przy ul. Dworskiej 4

73 019,48 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Głowna

10 667,00 zł

Remont strażnicy OSP w Głownie

43 615,00 zł

Budowa ogrodzenia parku linowego wraz z budową budynku gospodarczego do obsługi parku

80 000,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:
wykup gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Głownie
rzy ul. Piaskowej

144 750,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Modernizacja systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Głownie

11 800,81 zł

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (na samochód dla Policji)

25 000,00 zł

Zakup sprzętu strażackiego na potrzeby OSP w Głownie

6 000,00 zł

Adaptacja nieruchomości położonej w Głownie przy ul. Łowickiej 74
na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie

1 309 366,98 zł

Zakup serwera w Urzędzie Miejskim w Głownie przy ul. Norblina 1

20 741,49 zł

Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Bzura)

310 324,00 zł

Likwidacja źródeł niskiej emisji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji WFOŚiGW w Łodzi w Gminie Miasta Głowno

18 320,00 zł

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głowno - II etap

155 500,00 zł

Wykonanie dokumentacji i remont jazu "Huta Józefów" przy ul. Norblina

200 000,00 zł

Zakup gotowych boksów dla schroniska dla zwierząt

12 000,00 zł

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad zalewem Mrożyczka

1 676 082,33 zł

Bezpieczne żagle na Mrożyczce (budżet obywatelski)

31 888,60 zł

razem

6 429 921,18 zł

W 2017 roku pozyskano następujące środki zewnętrzne:

463.000,00 zł – dotacja z PFRON na „Adaptację nieruchomości położonej w Głownie
przy ul. Łowickiej 74 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie”.

700.000,00 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na „Adaptację nieruchomości położonej w Głownie przy ul. Łowickiej 74 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy
w Głownie” (decyzja Wojewody Łódzkiego z 20.06.2017 r.).

200.000,00 zł - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu na realizację zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nałkowskiej, części ul. Ordona i części ul. Traugutta”

257.000,00 zł – dofinansowanie z budżetu Powiatu Zgierskiego w związku z powierzeniem Gminie Miasta Głowno zarządu nad drogami powiatowymi zlokalizowanymi w granicach administracyjnych miasta.

6.000,00 zł – dofinansowanie stanowiące pomoc finansową Województwa Łódzkieg dla Gminy Miasta Głowno z przeznaczeniem na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia
i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP.

93.482,68 zł - dotacje celowe z udziałem środków europejskich przeznaczone na projekt pod nazwą „Aktywne wsparcie rodzin”, realizowany przez MOPS w Głownie.

15.000 zł – dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu „Z rodzinką dla ekorozwoju – program edukacyjno-przyrodniczo-ekologiczny realizowany w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Głownie”.

248.940,00 zł - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na realizację zadania „Budowa ul. Tuwima”.

Znaczącą część wydatków budżetu stanowiły wydatki na oświatę. W 2017 roku wyniosły one 15 261124,29 zł. Ponad 43 % tych wydatków poniosła Gmina Miasta Głowno z dochodów własnych.
 

 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.