GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  To impreza z długoletnią już tradycją. W roku 2015 odbędzie się jej dwunasta edycja. Co roku na trasie spływu nurtem rzeki Mrogi rywalizuje kilkudziesięciu śmiałków. Swą wytrzymałość i determinację testują na około 5-kilometrowej trasie spływu z Dmosina do Głowna. Uczestnicy spływu zmuszeni są miejscami do przenoszenia kajaków i pokonywania rozmaitych przeszkód.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku gromadzi blisko 400 zawodników w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat.
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  To prawdziwe święto tańca. Jego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Imprezie patronuje Burmistrz Głowna, a odbywa się ona w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie. Ostatnia edycja przyciągnęła ponad 700 tancerzy z całej Polski.

Treść strony

Z Sesji Rady Miejskiej w Głownie

W środę, 27 lutego odbyła się sesja Rady Miejskiej w Głownie, podczas której radni wypowiedzieli się w kilku kluczowych dla funkcjonowania miasta kwestiach:
 
1. Odwołanie Wiceprzewodniczącej Rady
 
Z wnioskiem o odwołanie Radnej Magdaleny Szajder z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Głownie wystąpił w imieniu Klubu Radnych PO, radny Przemysław Milczarek. Powód? Złamanie przepisów ustawy o samorządzie gminnym (Art. 18a i Art. 19), z których wynika, że nie wolno łączyć funkcji Wiceprzewodniczącego Rady z członkowstwem w Komisji Rewizyjnej. Tymczasem, od chwili wyboru na wiceprzewodniczacą tj. od 31 października 2012 r. Radna Szajder zasiadała jednocześnie w Komisji Rewizyjnej. W tajnym głosowaniu 13 głosami poparcia, przy 1 głosie sprzeciwu i 1 głosie wstrzymującym, Rada Miejska odwołała Radną Szajder z funkcji wiceprzewodniczącej Rady. Nie na długo.
 
Natychmiast po tym głosowaniu Przewodniczący Rady Grzegorz Szkup poinformował o pisemnej rezygnacji Radnej Szajder z członkostwa w Komisji Rewizyjnej. Rezygnację tę Rada przyjęła 13 głosami poparcia, przy 1 głosie sprzeciwu i 1 głosie wstrzymującym. Tuż po tym głosowaniu Radny Krzysztof Laszkiewicz zawnioskował o rozszerzenie porządku obrad o głosowanie nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady. Wniosek ten zyskał poparcie 8 głosów, sprzeciw wobec niego wyraziło 4 radnych, a 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Jedyną kandydaturą na wiceprzewodniczącego Rady - zgłoszoną przez radnego Krzysztof Laszkiewicza (Klub Radnych Niezależnych) – była kandydatura Radnej Magdaleny Szajder (Klub Radnych Niezależnych). Udziału w tym głosowaniu odmówili gremialnie wszyscy członkowie Klubu Radnych PO oraz niezdeklarowany w żadnym klubie Radny Maciej Lisowski. W tajnym głosowaniu, wynikiem 8 głosów poparcia przy jednym głosie wstrzymującym, Radna Szajder ponownie została Wiceprzewodniczącą Rady.
 
W następstwie tych faktów Zastepca Burmistrza Grzegorz Urbanik zwrócił się do Przewodniczącego Rady Grzegorza Szkupa o pisemną informację dotyczącą skutków, jakie niezgodne z przepisami sprawowanie funkcji wiceprzewodniczącej rodzi dla miasta i dla podejmowanych w tym czasie decyzji. Radna Szajder pobierała w tym czasie bowiem dietę przysługującą Wiceprzewodniczącemu Rady oraz  podpisywała uchwały podjęte przez Radę Miejską – wśród nich uchwały związane z nowym systemem gospodarowania odpadami oraz uchwałę budżetową na rok 2013.
 
2. Ponowne głosowanie nad  odwołaniem Skarbnika
 
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Burmistrza Głowna, pod obrady Rady Miejskiej w Głownie 27 lutego trafił ponownie projekt uchwały w sprawie odwołania Jolanty Lizakowskiej z funkcji Skarbnika Miasta. Burmistrz podtrzymał swą poprzednią argumentację i po raz kolejny oświadczył, że dalszej możliwości współpracy ze Skarbnik Lizakowską nie widzi. Z treścią uzasadnienia wniosku o odwołanie Skarbnik Lizakowskiej zapoznać można się tutaj.
Ośmioma głosami sprzeciwu Klubu Radnych Niezależnych przy siedmiu głosach poparcia ze strony pozostałych członków Rady, wniosek Burmistrza ponownie przepadł. Po głosowaniu Burmistrz oświadczył, że radni głosujący przeciwko wnioskowi o odwołanie Skarbnika Miasta biorą odpowiedzialność za ewentualny paraliż pracy Urzędu Miejskiego. Zapowiedział jednocześnie, że z ponownym wnioskiem o odwołanie Skarbnika zamierza występować do skutku.
Burmistrz zapowiedział również, że do odpowiednich organów skieruje sprawę nie uruchamiania procedur egzekucyjnych wobec urzędników nie płacących podatku od nieruchomości.
 
3. Finał kontroli Komisji Rewizyjnej w sprawie wyboru banku
– Burmistrz zapowiedział skierowanie protokołu komisji i własnego stanowiska do CBA
 
Na ostatniej sesji przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jacek Perzyński przedstawił Radzie Miejskiej protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w roku 2012 w sprawie wyboru podmiotu do obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Głowno i podległych jednostek organizacyjnych. Pełna treść protokołu Komisji Rewizyjnej
 
Z treścią protokołu Komisji Rewizyjnej i jej wnioskami nie zgodził się jeden z członków Komisji Rewizyjnej, Radny Klubu PO Przemysław Milczarek. Pełna treść zdania odrębnego radnego P. Milczarka
 
Zarówno formę, jak i zawartość merytoryczną  protokołu Komisji Rewizyjnej, podważył w swym stanowisku Burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek. Burmistrz wskazał w nim, że protokół został sporządzony niezgodnie z prawem, a wyliczenia Komisji Rewizyjnej w nim zawarte są nieprawdziwe i źle wykonane. Zalecenie komisji, by przy kolejnej procedurze, w drodze której wyłoniony zostanie bank do obsługi budżetu miasta, wziąć pod uwagę „zasługi” potencjalnych oferentów na rzecz lokalnych stowarzyszeń i miasta, Burmistrz określił mianem nieuprawnionego nacisku na funkcjonariusza publicznego. Zapowiedział jednocześnie, że zarówno protokół komisji, jak i swoje stanowisko w tej sprawie zamierza przedstawić Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu celem sprawdzenia,  czy i kto w tej sprawie działał niezgodnie z prawem – Burmistrz czy Komisja Rewizyjna? Pełna treść stanowiska Burmistrza Głowna
 
Członkowie Klubu Radnych PO w Radzie Miejskiej zapowiedzieli, że zwrócą się z prośbą do Wojewody Łódzkiego o kontrolę w związku z nieprzestrzeganiem prawa przez RM w Głownie oraz o przywrócenie porządku prawnego w głowieńskim samorządzie. 
 
4. Pozostałe decyzje podjęte przez Radę Miejską na ostatniej sesji:

Jednomyślnie radni podjęli uchwały w sprawie:
- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy,
- zmian budżetu Miasta Głowna na rok 2013 w zakresie przekazania Gimnazjum Miejskiemu funduszy unijnych na kontynuowanie programu „Comenius”,
- Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Miasta Głowno,
- ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Głownie,
- w sprawie wyboru Radnego Grzegorza Szkupa (Przewodniczącego Rady) do składu Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej
oraz przyjęli Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Głowna na lata 2013 – 2015.
Przewodniczący komisji merytorycznych Rady przedstawili sprawozdania z pracy komisji w roku 2012 oraz plany pracy tychże komisji na rok 2013.
Na sesji pojawili się również mieszkańcy interweniujący w sprawie stanu dróg gruntowych, inwestycji miejskich, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz targowiska miejskiego.

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.