GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • Samorząd | 
 • 2013 | 
 • Spotkania burmistrza z mieszkańcami | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku gromadzi blisko 400 zawodników w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.

Treść strony

Spotkania burmistrza z mieszkańcami

W dniach 26, 27 i 30 września oraz 1 i 3 października 2013 r. Burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek zaprosił mieszkańców na spotkania zorganizowane w różnych rejonach miasta. Były one okazją do osobistego kontaktu z Burmistrzem i uzyskania przez mieszkańców informacji oraz wyjaśnień w nurtujących ich kwestiach.
 
Pierwsze spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 2 i zgromadziło najliczniejszą grupę głownian – większość z rejonu osiedla Sikorskiego i Kopernika. Problemy, na które mieszkańcy zwracali uwagę burmistrza podczas tego spotkania to:
 
- zaśmiecanie terenu graniczącego z Orlikiem położonego w sąsiedztwie lasu,
-  zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w rejonie ul. Sikorskiego i Andersa powodowane przez nie stosujących się do obowiązujących przepisów, ograniczeń prędkości i istniejącego oznakowania kierowców (mieszkańcy wnioskują o budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego, Sucharskiego i Monte Cassino oraz progów zwalniających na ul. Andersa). Burmistrz wyjaśnił, że z uwagi na to, iż ul. Sikorskiego jest drogą powiatową inwestycję tę musiałoby zrealizować Starostwo Powiatowe w Zgierzu, a nie miasto. Burmistrz zamierza jednak zaproponować starostwu ewentualną partycypację w finansowaniu tego zadania. O tym, gdzie progi zwalniające mogą być montowane, również decyduje starostwo, a dokładnie jego Wydział Komunikacji, który do tej pory nie widział takiej potrzeby argumentując, że już sama długość tej ulicy – zaledwie ok. 100 metrów – jest wystarczającą barierą dla rozwijania nadmiernej prędkości. Mieszkańcy takiej argumentacji jednak nie przyjmują i w tej sprawie po raz kolejny burmistrz zwróci się do Starostwa Powiatowego w Zgierzu.  
 
Ponadto mieszkańcy zwracali uwagę na:
- nadzór nad pracownikami robót publicznych, którzy zajmują się sprzątaniem miasta, koszeniem traw itp. pracami porządkowymi w różnych rejonach miasta,
- potrzebę wycięcia drzew, których korzenie niszczą nawierzchnie chodnika, na konieczność naprawy ścieżki rowerowej w ul. Sikorskiego, na konieczność poprawy stanu kładki i schodków prowadzących na osiedle Kopernika.
 
Na spotkaniu w MOK, 27 września oprócz Burmistrza, przedstawicieli Urzędu Miejskiego i lokalnej prasy pojawiło się 3 mieszkańców – wśród nich dwie radne Beata Pilarska i Magdalena Szajder, zaś na spotkaniu w Gimnazjum Miejskim w dniu 30 września – 2 mieszkańców, z których tylko jeden zdecydował się na rozmowę z burmistrzem.
Lepsza, aczkolwiek również niska była frekwencja na spotkaniu w SP1, na którym pojawiło się 10 osób oraz w SP3, na które przybyło 18 osób.
 
Podczas wszystkich spotkań mieszkańcy dopytywali Burmistrza o realizację tegorocznego planu inwestycyjnego oraz o plany inwestycyjne na rok przyszły – przede wszystkim w zakresie zadań poprawiających infrastrukturę drogową w rejonie ich zamieszkania.  
Burmistrz za każdym razem podkreślał, że do chwili rozstrzygnięcia kwestii sprzedaży budynków szpitalnych (a tę transakcję sfinalizowano aktem notarialnym dopiero 26 września 2013 r.) realizowano tylko te inwestycje, które należało kontynuować w związku z wykorzystywanymi na nie środkami zewnętrznymi - dotacjami unijnymi. Mowa tu np. o zakończonej już rekultywacji składowiska odpadów w Ziewanicach (za ponad 730 tys. zł) czy budowie kanalizacji w ul. Targowej.
 
Pozostałe planowane na ten rok inwestycje były wstrzymywane do czasu rozstrzygnięcia kwestii sprzedaży budynków szpitalnych. Burmistrz zwracał uwagę, że nie trzeba by tego robić, gdyby Rada Miejska wyraziła zgodę na sprzedaż prawa własności działki miejskiej położonej przy ul. Sikorskiego 59. Oddanie jej w wieczyste użytkowanie ma swoje konsekwencje w postaci mniejszych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego do tegorocznego budżetu. Zamiast ponad 3 mln zł, które można by już w tym roku potencjalnie wykorzystać na inwestycje, mamy w tegorocznym budżecie z tej transakcji tylko ¼ tej kwoty tj. 775 tys. zł. A to musi mieć swe konsekwencje.  
 
Burmistrz przypominał, że do sprzedaży prawa własności tego terenu próbował przekonać radnych dwukrotnie. Bezskutecznie.  Ostatecznie Rada przyzwoliła jedynie na oddanie tej działki w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat. W efekcie  po przetargu, w końcu czerwca tego roku zawarty został akt notarialny z łódzką spółką Locrum. Burmistrz nie krył, że według niego dla Głowna i naszego budżetu lepsza byłaby sprzedaż prawa własności do tej nieruchomości, a nie prawa jej wieczystego użytkowania - jak zdecydowała Rada Miejska. Mogliśmy bowiem z tej sprzedaży pozyskać do tegorocznego budżetu o ok. 2,5 mln zł gotówki więcej niż faktycznie uzyskaliśmy jednorazowo ze sprzedaży jej użytkowania.
 
Burmistrz informował mieszkańców, że niebawem powinien rozpocząć się ostatni już etap prac kanalizacyjnych na ul. Targowej (do granic miasta). Przetarg na ich przeprowadzenie wygrała firma MarkBud z Poddębic za kwotę ponad 885.600 zł. Burmistrz przy okazji spotkań z mieszkańcami wskazywał jednak na pewne kuriozum związane z realizacją tego zadania. Jego dzisiejszy etap jest kontynuacją decyzji i etapów zrealizowanych w latach ubiegłych. Choć inwestycja ta pochłonęła miliony – w tym unijnych pieniędzy – to efekt ekologiczny, jaki winna przynieść (przynajmniej dotychczas) jest marny. Do wybudowanej i istniejącej już od kilku lat kanalizacji przyłączyło się bowiem zaledwie 4 mieszkańców ul. Tragowej.
Trwa termomodernizacja budynku Przychodni NZOZ Remedium przy ul. Kopernika 19 za kwotę ponad 257 tys. zł, jak również remont nawierzchni ul. Czackiego wraz z chodnikiem i wjazdami do posesji za 350 tys. zł. Finiszuje remont przyczółka mostu na ul. Solskiego, który zniszczony został w wyniku tegorocznych ulew. Jego koszt to 70 tys. zł.
 
27 września dzień po tym, jak pieniądze ze sprzedaży nieruchomości szpitalnych wpłynęły na konto miasta, ogłoszone zostały 3 procedury przetargowe w wyniku których wyłonieni mają zostać wykonawcy:
- budowy ul. św. Barbary, ul. Polnej (od Mickiewicza do Fabrycznej) oraz budowy ul. Łysogórskiej. Termin składania ofert upływa w poniedziałek, 14 października.
W tegorocznym planie inwestycyjnym rezerwowano również 130 tys. zł na wykonanie projektu budowy ulic: Dworskiej (od ul. Wigury do Wiśniowej), Spornej, Sportowej, 11 Listopada, Granicznej, Rataja, Orzeszkowej i Spółdzielczej wraz z przebudową ul. Żwirki (od ul. Granicznej do Pl. Reymonta) oraz wykonanie dokumentacji projektowej budowy brakujących odcinków kanalizacji w ulicach: Granicznej, 11 Listopada i Żwirki (od ul. Spółdzielczej do ul. Granicznej). Na oferty potencjalnych wykonawców tego zadania oczekiwano do 18 lipca. Przetarg trzeba było jednak unieważnić albowiem wpłynęła 1 oferta opiewająca na kwotę ponad 318 tys. zł, a przewyższająca o ponad 180 tys. zł środki rezerwowane w naszym budżecie.
 
Na najbliższej sesji w dniu 9 października burmistrz zaproponuje Radzie Miejskiej projekt uchwały przeznaczający na to zadanie dodatkowe 200 tys. zł, co umożliwiłoby rozpisanie i rozstrzygnięcie przetargu.
Jeśli chodzi o propozycje inwestycji na rok 2014, to podczas spotkań z mieszkańcami Burmistrz ujawnił, że wszystkie inwestycje planowane na rok 2014 będą omawiane przez Radę Miejską, która otrzyma pełen spis  projektów złożonych w Urzędzie Miejskim, wniosków inwestycyjnych złożonych przez mieszkańców, jak również wniosków radnych. Ich analizą zajmie się komisja budżetu i gospodarki Rady Miejskiej. Ostatecznie to Rada zdecyduje, jakie inwestycje znajdą się w budżecie na rok 2014.
 
Spotkania burmistrza z mieszkańcami były również okazją do przekazania wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego i  podziału jego kompetencji. Nie wszystko – choć wielu mieszkańcom tak się wydaje – leży w gestii burmistrza czy lokalnego samorządu. Wiele spraw wymaga decyzji instytucji, które miastu i burmistrzowi nie podlegają (np. Dyrekcji Lasów Państwowych, Starostwa Powiatowego czy Policji).
 
Zgodnie z zapowiedzią burmistrza Grzegorza Janeczka, kolejne spotkania odbywać będą się nie rzadziej niż raz na kwartał i zawsze, gdy będzie tego wymagała szczególna sytuacja lub problem. Następny ich cykl zaplanowany został na przełom listopada i grudnia.

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.