GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  To prawdziwe święto tańca. Jego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Imprezie patronuje Burmistrz Głowna, a odbywa się ona w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie. Ostatnia edycja przyciągnęła ponad 700 tancerzy z całej Polski.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  W sąsiedztwie plaży i kąpieliska na zalewie Mrożyczka w Głownie funkcjonują boiska do piłki plażowej, z których chętnie korzystają miłośnicy tej dyscypliny sportowej. W roku 2012 Głowno włączone zostało do Projektu Plażówka. Od tej chwili kolejne edycje turnieju odbywają się również w ramach Projektu Plażówka.

Treść strony

Projekt budżetu na rok 2014

W piątek, 15 listopada 2013 r., a więc z wymaganym przepisami terminie Burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek złożył w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi oraz w Biurze Rady Miejskiej w Głownie, projekt budżetu na rok 2014.
 
Łączna kwota przyszłorocznych dochodów skalkulowana została na 33.761.824,43 zł, z czego dochody bieżące – na 31.862.728,03 zł, zaś dochody majątkowe – na 1.899.096,40 zł. Na te ostatnie składają się m.in. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.
 
Przy konstruowaniu projektu budżetu założono m.in. wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych placówek oświatowych w wys. 2,8% oraz brak wzrostu wynagrodzeń pozostałych pracowników sfery budżetowej.
 
Łączna kwota wydatków na rok 2014 określona została w projekcie na 32.819.824,43 zł, z czego 31.862.728,03 zł stanowią wydatki bieżące, zaś 957.096,40 zł – wydatki majątkowe.
 
OŚWIATA NADAL PRIORYTETEM
 
Największe środki przeznacza się w projekcie budżetu na rok 2014 na funkcjonowanie głowieńskiej oświaty. To kwota 12.994.689,31 zł. Dodać należy, że planowana na rok 2014 część oświatowa subwencji ogólnej dla miasta Głowna (tzn. ta część, którą miasto otrzyma z budżetu państwa) wynosi zaledwie 5.517.110 zł. Pozostałą kwotę Gmina Miasta Głowno będzie musiała pokryć własnymi dochodami - głównie z podatków lokalnych.
 
Wydatki na pomoc społeczną zaplanowane zostały w projekcie budżetu na rok 2014 na kwotę 4.247.199 zł; wydatki związane z przejętym przez gminę z mocy ustawy obowiązkiem zagospodarowania odpadów komunalnych – na kwotę 1.300.000 zł; zaś wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg – na kwotę 1.037.000 zł.
 
Projekt zakłada wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj. m.in. z ich konserwacją, doraźną naprawą, akcją Zima, uzupełnianiem ubytków, malowaniem oznakowania, równaniem ulic gruntowych – na poziomie 600 tys. zł. Dodatkowo rezerwuje on pulę 245 tys. zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem powiatowym w Zgierzu.
 
W ramach wydatków związanych z ochroną zdrowia projekt zakłada wydatki związane z funduszem przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 220 tys. zł oraz rezerwuje on 55.000 zł na wypłatę dwóch rent zasądzonych za błędy lekarskie popełnione przez lekarzy zlikwidowanego SPZOZ oraz 245 tys. zł – jako zabezpieczenie z tytułu ewentualnego podwyższenia tych rent (należy się go spodziewać w związku z toczącym się postępowaniem sądowym w tej sprawie).  
 
Projekt budżetu na rok 2014 autorstwa Burmistrza Grzegorza Janeczka ma na celu przede wszystkim:
 
- zabezpieczenie funkcjonowania wszystkich placówek oświatowych tj. trzech szkół podstawowych, gimnazjum oraz trzech przedszkoli miejskich, jak również zabezpieczenie funkcjonowania MOPS, Urzędu Miejskiego, MOK, Biblioteki Miejskiej, MZK,
- zabezpieczenie środków na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (w roku 2014 jest to kwota 942.000 zł),
- oraz zabezpieczenie środków na dwa konieczne do realizacji zadania inwestycyjne i wpłatę składki na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura”, w którym – mimo niedawnej propozycji burmistrza – Rada Miejska w Głownie postanowiła ostatecznie nadal pozostać.
 
Burmistrz wpisał do projektu budżetu jedynie dwa konieczne zadania inwestycyjne:
 
1) budowę kanalizacji w ul. Fabrycznej z kwotą 400 tys. zł, która to inwestycja jest realizowana razem z sąsiednią gminą Dmosin ubiegającą się na ten cel o dofinansowanie zewnętrzne,
2) budowę szybu windowego zewnętrznego przy budynku przychodni Remedium w Głownie z kwotą 300 tys. zł. Realizacja tego zadania w roku 2014 jest bowiem niezbędna do uzyskania kontraktu z NFZ dla Centrum Medycznego Sp. z o.o. Brak szybu windowego, a co za tym idzie brak kontraktu w prostej linii prowadziłby do konieczności likwidacji spółki. Tymczasem utrzymanie działalność spółki przynajmniej przez pięć lat było jednym z kluczowych warunków uzyskania w roku 2011 dotacji rządowej na oddłużenie zlikwidowanego SPZOZ i ponad 22-milionowych obciążeń miasta Głowno z tego tytułu.
 
Burmistrz Grzegorz Janeczek podkreśla, iż realizacja tych koniecznych inwestycji oraz planowana spłata rat kapitałowych w roku 2014 będzie możliwa pod warunkiem uzyskania dochodów majątkowych w zaplanowanej wysokości 1.899.096,40 zł.
Wybór innych ewentualnych inwestycji, których koszt całkowity – według zgłoszonych propozycji – opiewa na kwotę ponad 56 mln zł, zostanie dokonany w porozumieniu i we współpracy z radnymi Rady Miejskiej w Głownie w ramach posiadanych, możliwych do wykorzystania na ten cel środków finansowych.
 
Burmistrz informuje jednocześnie, że dochody uzyskane w roku 2013 ze sprzedaży nieruchomości (a więc te, które mogą być przeznaczone na inwestycje czy np. na spłatę rat kredytów) wyniosły 8.824 tys. zł. Po uwzględnieniu tegorocznych wydatków inwestycyjnych (według aktualnego załącznika inwestycyjnego) i spłacie kredytów do dyspozycji pozostaje z tej puli 2.805 tys. zł. Pieniądze te - zgodnie z obowiązującymi przepisami – będą mogły zostać wprowadzone do przyszłorocznego budżetu jednak dopiero w roku 2014.
 
Propozycje zawarte w projekcie budżetu na rok 2014 poprzedzone zostały m.in. analizą aktualnych zobowiązań kredytowych miasta Głowna. Oto one:
 
OBCIĄŻENIA KREDYTOWE MIASTA GŁOWNA:
 
- kredyt zaciągnięty w roku 2005 na budowę Hali Sportowo-Widowiskowej w kwocie 4 mln 100 tys. zł, który spłacony zostanie do końca grudnia 2013 r. (ostatnia kwota przypadająca do spłaty w roku 2013 to 586 tys. zł).
 
- kredyt zaciągnięty w roku 2010 przez władze poprzedniej kadencji na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 4 mln 230 tys. zł (będzie on spłacany do roku 2025, a do jego całkowitej spłaty pozostaje jeszcze 3 mln 430 tys. zł).
 
- kredyt zaciągnięty w roku 2012 na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 3 mln 300 tys. zł (można było go uniknąć, gdyby Rada Miejska w Głownie wyraziła zgodę na sprzedaż prawa własności działki pod tzw. Galerię. Niestety trzykrotnie podejmowane przez Burmistrza Głowna próby przekonania radnych do słuszności tego posunięcia spełzły na niczym. W efekcie teren ten tylko oddano w wieczyste użytkowanie, czym pozbawiono budżet miejski 2,3 mln zł z tytułu sprzedaży nieruchomości. Kredyt ten będzie spłacany do roku 2017, a do całkowitej jego spłaty pozostało ok. 2 mln 750 tys. zł.).

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.