GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • Samorząd | 
 • 2013 | 
 • Ogłoszenie Burmistrza Głowna dotyczące I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położnych w Głownie przy ul.Kościuszki 12-14. | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  To impreza z długoletnią już tradycją. W roku 2015 odbędzie się jej dwunasta edycja. Co roku na trasie spływu nurtem rzeki Mrogi rywalizuje kilkudziesięciu śmiałków. Swą wytrzymałość i determinację testują na około 5-kilometrowej trasie spływu z Dmosina do Głowna. Uczestnicy spływu zmuszeni są miejscami do przenoszenia kajaków i pokonywania rozmaitych przeszkód.
 • MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku gromadzi blisko 400 zawodników w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!

Treść strony

Ogłoszenie Burmistrza Głowna dotyczące I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położnych w Głownie przy ul.Kościuszki 12-14.

Burmistrza Głowna ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na łączną sprzedaż mienia stanowiącego własność Gminy Miasta Głowno, obejmującego zabudowane nieruchomości gruntowe oraz niezabudowaną nieruchomość gruntową, o łącznej powierzchni 0,3672 ha, położne w Głownie przy ul.Kościuszki 12-14.

§1.   Opis przedmiotu sprzedaży: 

 Przedmiotem łącznej sprzedaży są:

 1. nieruchomości gruntowe uregulowane w księgach wieczystych nrnr:  LD1G/00004210/1, LD1G/00004163/6 i LD1G/00055974/6, obejmujące w obrębie ewidencyjnym G-14 działki gruntu nrnr: 52/9, 52/13 i 52/15 o łącznej powierzchni 0,1448 ha, zabudowane budynkiem dydaktycznym (w którym mieściło się gimnazjum miejskie), dwukondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym, o konstrukcji murowanej, wybudowanym w latach 80-tych, o kubaturze: 2 660,30m3, o powierzchni użytkowej parteru i I piętra: 506,72m2 oraz o powierzchni piwnic: 271,28m2 – wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi i parkingiem. Dla budynku nie została ustalona w formie świadectwa jego charakterystyka energetyczna - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623, z późn. zm.),
 2. nieruchomości gruntowe uregulowane w księgach wieczystych nrnr:  LD1G/00004163/6
  i LD1G/00055974/6, obejmujące w obrębie ewidencyjnym G-14 działki gruntu nrnr: 52/14, 52/17 i 52/23 o łącznej powierzchni 0,0695 ha, zabudowane drogą wewnętrzną o nawierzchni: w części asfaltowej i betonowej - funkcjonalnie związane
  z nieruchomościami określonymi w p-kcie 1,
 3. niezabudowana nieruchomość gruntowa uregulowana w księdze wieczystej
  nr LD1G/00055974/6, obejmująca w obrębie ewidencyjnym G-14 działki gruntu 
  nrnr: 52/16 i 52/24 o łącznej powierzchni 0,1529 ha, stanowiąca grunt porośnięty drzewostanem leśno-parkowym.

§2. Warunki dotyczące zagospodarowania nieruchomości:

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 • w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę o funkcji usług oświaty i kultury – z przeznaczeniem uzupełniającym: usługi sportu, obiekty małej architektury, zieleń urządzoną, urządzenia komunikacji kołowej i pieszej oraz urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych (na planszy planu teren oznaczony symbolem: G1UO).

§3. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 17 stycznia 2014r. o godz. 1000 w budynku  Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul.Młynarskiej 15 (I piętro, pok. nr 9).

§4. Warunki finansowe przetargu:

 1. Łączna cena wywoławcza nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości niezabudowanej określonych w §1 wynosi 747.570,00zł (słownie: siedemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych i 00/100) „netto” (bez podatku VAT), w tym:

1) łączna cena wywoławcza nieruchomości zabudowanych (określonych w §1 ust.1 pkt 1 i pkt 2) wynosi: 686.870,00-zł „netto” (bez podatku VAT).Sprzedaż tych nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm.),

2) cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej (określonej w §1 ust.1 pkt 3) wynosi: 60.700,00zł „netto” (bez podatku VAT). Sprzedaż tej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stopy procentowej 23%.

 1. Do wylicytowanej ceny w przetargu, dla odrębnego ustalenia łącznej ceny nieruchomości zabudowanych oraz ceny nieruchomości niezabudowanej, przyjęta zostanie proporcja pomiędzy łączną ceną nieruchomości zabudowanych i ceną nieruchomości niezabudowanej zachodząca w cenie wywoławczej „netto” (bez podatku VAT), określonej w §4 ust.1. Do tak ustalonej ceny nieruchomości niezabudowanej zostanie doliczony należny podatek VAT według stopy procentowej 23%.
 2. Wadium wynosi 149.500,00zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotychi 00/100).  Wadium (wnoszone w pieniądzu) należy wpłacać w terminie do dnia 13 stycznia 2014r. (włącznie) przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Głownie w Banku Spółdzielczym  w Zgierzu, nr konta: 30 8783 0004 0025 1011 2000 0004, lub w kasie Urzędu.  Za termin wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwotyna wskazane powyżej konto bankowe.

§5. Pozostałe warunki przetargu:

Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie przystąpi
bez usprawiedliwienia do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w miejscui w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed przystąpieniem do przetargu, osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości,
obowiązane są do:

 • zapoznania się ze stanem prawnym i stanem technicznym zagospodarowania nieruchomości
  oraz z „Warunkami przetargu” i złożenia pisemnego oświadczenia, o zapoznaniu się
  ze stanem prawnym i ze stanem technicznym zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i nie wnoszeniu do nich zastrzeżeń
 • złożenia pisemnego oświadczenia, że osoby te zostały poinformowane o braku świadectwa energetycznego dla budynku znajdującego się na nieruchomości i z tego tytułu nie będą dochodzić wobec Gminy Miasta Głowno jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, a w przypadku zaistnienia potrzeby lub obowiązku sporządzenia świadectwa zobowiązują się pokryć koszty z tym związane we własnym zakresie i bez prawa regresu wobec Gminny Miasta Głowno.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć  w Referacie  Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Głownie, ul.Młynarska 15, I piętro, pokój nr 8,9 (tel.: 42 719-11-42) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głownie www.glowno.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie internetowej).

 

 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.